Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 78  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 23, br. 2, str. 58-60
Predsušenje zrna ječma korišćenjem nisko energetskih laserskih zraka
University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb, Croatia

e-adresasvoca@agr.hr
Ključne reči: energetska učinkovitost; predtretman; sušenje; snaga lasera; ječam
Sažetak
Ovaj rad analizira metodu sušenja zrna ječma laserskim zračenjem u laboratorijskim uvjetima i prijenos energije tijekom procesa. Elementarni (tanki) sloj zrna tretiran je laserskom svjetlošću. Zrna ječma osvjetljivana su s jedne strane tijekom 6 0 sekundi sa 100 mW laserom valne duljine 650 nm i 200 mW laserom valne duljine 650 nm. Intenzitet zračenja unutar osvijetljenog područja za laser od 100 mW iznosi 12.74 Wsm-2 a za laser od 200 mW 25.48 Wsm-2. Za analizu su korišteni uzorci ječma s različitim početnim udjelima vlage od 18, 20 i 25%. Analizom dobivenih rezultata uočene su razlike u količini utrošene energije pri sušenju zrna s različitim početnim udjelom vlage. Uštede u potrošnji energije u iznosu od 51% ostvarene u laboratorijskim uvjetima u odnosu na klasični način sušenja zagrijanim zrakom zabilježene su kod sušenja 100 mW laserom kod uzoraka sa 25% vlage. Također, utvrđeno je da ušteda u potrošnji energije za sušenje ovisi o početnoj vlažnosti materijala i smanjuje se sa smanjenjem sadržaja vlage materijala. Dodatna prednost laserskih uređaja za tretiranje zrna očituje se u njihovoj mogućnosti jednostavne ugradnje u/na trakaste i vibracijske transportere unutarnjeg transporta, njihova primjena nije štetna za okoliš, a ujedno smanjuju i potrebu za energijom u transportu radnog medija. Budući da je interakcija između lasera i tretiranog materijala složen proces, nužno je istražiti uskladivost između izlazne snage lasera, duljine tretmana i biološkog efekta procesa.
Reference
*** (2002) HRN ISO 6540:2002: Maize: Determination of moisture content (on milled grains and on whole grains) (ISO 6540:1980)
Čikić, A., Samardžić, I., Stoić, A. (2013) A contribution to the development of moisture measuring of vacuum-dried hygroscopic materials. Tehnički vjesnik, 20 (1): 137-145
Danilov, O.L., Leontchik, B.I. (1986) Energy Economic in Thermal Drying. Moscow: Energoatomizdat
Dinoev, S., Antonov, M., Stoyanov, T., Georgieva, C. (2004) Spectral impact of low-power laser radiation on wheat and maize parameters. Prob. Engineer. Cybernet. Robotics, 54: 74-85
Hernández, A.C., Carballo, C.A., Artola, A., Michtchenko, A. (2006) Laser irradiation effects on maize seed field performance. Seed Science and Technology, 34(1): 193-197
Jović, F., Nenadić, K., Drezner, G., Kovačević, J., Dvojković, K. (2006) Visible Wavelength Laser Beam Treatment of Wheat Grain. u: Proceedings of The 19th Meeting on Mathematical Modelling of Materials Processing with Lasers, M4PL19
Katić, Z. (1997) Drying and dryers in agriculture / Sušenje i sušare u poljoprivredi. Zagreb: Multigraf d. o. o, 1st ed
Moore, J., Tomes, M., Carmon, T., Jarrahi, M. (2011) Continuous-wave cascaded-harmonic generation and multi-photon Raman lasing in lithium niobate whispering-gallery resonators. Applied Physics Letters, 99(22): 221111
Mujumdar, A.S. (2014) Handbook of Industrial Drying. Boca Raton, FL: CRC Press. Taylor & Francis Group, Fourth Edition
Nenadić, K., Jović, F., Pliestić, S. (2008) An Investigation of Automatic Treatment of Seeds With Low Power Laser Beam. Automatics, 49 (3-4): 127-134
Nenadić, K., Popović, R., Jović, F. (2007) Preconditions for Automatic Laser Treatment of Wheat Grain. u: Agricontrol 2007 Proceedings
Starzycki, M., Rybinski, W., Starzycka, E., Pszczoła, J. (2005) Laser Light as a Physical Factor Enhancing Rapeseed Resistance to Blackleg Disease. Acta Agrophysica, 5 (2): 441-446
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/jpea1902058G
objavljen u SCIndeksu: 03.05.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka