Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:60
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:46

Sadržaj

članak: 5 od 14  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 6, br. 3, str. 49-66
Smrt u filozofskom učenju Mula Sadre Širazija
Grupa za religijsku filozofiju, Centar za religijske nauke 'Kom', Beograd

e-adresat_halilovic@centarkom.rs
Ključne reči: smrt; duša; telo; materija; večni život; Mula Sadra; imaginacija; svetovi; istiniti snovi; telesno oživljavanje
Sažetak
Nezavisno od toga da li ljudi veruju u večni život ili podsvesno očekuju trenutak kada će potpuno nestati i biti uništeni, smrt ostaje nepromenljiva i neizbežna istina pred njima. Razmišljanje o smrti dvostruko unosi brigu i nemir u čovekovo srce - koliko zbog samog nedovoljno poznatog ili uopšte nepoznatog trenutka smrti, toliko zbog neizvesne sudbine čovekovog bića posle smrti. To je ujedno i najizvesniji razlog što pitanje smrti kod ljudi nije toliko prijatna tema za razgovor i razmišljanje. Ono kod nekih čak zasenjuje veselje i umanjuje užitak u srećnim trenucima. U ovom radu pokazaćemo zašto i kako smrt i razmišljanje o smrti, potpuno suprotno od toga, mogu da prodube sreću i da uvećaju osećanje blaženstva. Utemeljivač transcendentne filozofske škole u islamu Mula Sadra Širazi dokazuje da je smrt posledica razvijanja duše. Smrt je znak da je čovek unapredio mogućnosti svoje duše do stepena u kojem ona više nema potrebe da održava telo. Ono što Mula Sadrinu misao čini posebnom kada je u pitanju razmatranje suštine smrti jeste njegovo verovanje da duša i telo nisu dva zasebna bića koja su neko vreme povezana i koja se rastaju prilikom nastupanja smrti. Duša i telo su različiti stepeni postojanja istog bića. Na osnovu Mula Sadrinog stava o suštini smrti, razmišljanje o tom trenutku nije razmišljanje o nestanku već o početku istinskog života u kojem smrt više neće postojati.
Reference
Ahsai, I.A.D. (1983) Avali al-leali. Kom: Sejed aš-šuhada
al-Malik Džuvejni (1965) Luma al-adilla fi kava id akaid ahl as-sunna. Bejrut: Alam al-kutub
Dejlami, ibn M.H. (1991) Iršad al-kulub. Kom: Aš-Šarif ar-Razij
Halilović, S. (2014) Gnostička hermeneutika u islamu s posebnim osvrtom na transcendentnu filozofiju Mula Sadre Šrazija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 2, str. 1-20
Halilović, T., Halilović, S., Halilović, M. (2014) Kratka istorija islamske filozofije. Beograd: Centar za religijske nauke Kom
Halilović, T. (2012) Originalnost islamske filozofije. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 1, br. 1, str. 1-17
Halilović, T. (2014) Istiniti snovi - dodir svetova u islamskoj filozofiji. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 3, br. 1, str. 113-129
Ibn, S.A.A. Kitab an-nafs min tabi ijjat aš-Šifa. Kom: Ketabhane-je ajatollah Mar aši
Ibn, S.A.A. (1996) Al-Išarat va at-tanbihat. Kom: Našr al-balaga
Ibn, S.A.A. (1997) Al-Ilahijat min kitab Aš-Šifa. Kom: Daftar-e tabligat-e eslami
Idži, A. (1907) Šarh al-Mavakif. Kom: aš-Šarif ar-Razij
Madžlisi, B.M. (1983) Bihar al-anvar. Bejrut: Muassasa al-Vafa
Razi, F. (2000) Mafatih al-gajb. Bejrut: Dar ihja at-turas al- arabi
Sabzevari, H.M. (1981) At-Ta likat ala aš-Šavahid ar-rububijja. Mašhad: Al-Markaz al-džami i li an-našr
Sadra, Š.M. (1981) Al-Hikma al-muta alija fi al-asfar al-aklijja al-arba a. Bejrut: Dar ihja at-turas al- arabi
Sadra, Š.M. (1984) Mafatih al gajb. Tehran: Moassese-je motale at va tahkikat-e farhangi
Sadra, Š.M. (1991) Ta like bar Hekmatol-ešrak. Kom: Bidar
Sadra, Š.M. (1992) Zad al-musafir. Kom: Daftar-e tabligat-e eslami
Sadra, Š.M. (2003) Aš-Šavahid ar-rububijja. Kom: Matbu at-e dini
Tahanavi, A.ibn M. (1996) Kaššaf istilahat al-funun va al-ulum. Bejrut: Maktaba Lubnan Naširun
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1703049H
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2018.
Creative Commons License 4.0