Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
Potencijali e-učenja za unapređenje modela poučavanja odraslih
aSveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Federacija BiH
bSveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, Republika Hrvatska
cDječji vrtić 'Rijeka', Rijeka, Republika Hrvatska
Ključne reči: korespondentno obrazovanje; učenje i poučavanje na daljinu; e-učenje; e-obrazovanje; alati za e-učenje
Sažetak
U radu se sažeto analizira razvoj e-obrazovanja i takozvanog korespondentnog (dopisnog) obrazovanja. E-obrazovanje se promatra kao infrastruktura za razvoj e-učenja, koje posljedično postaje jednim od modela poučavanja odraslih. S obzirom na činjenicu da je u posljednjih nekoliko godina fenomen e-učenja postao multidisciplinarni predmet proučavanja raznih znanstvenih područja (jer ulazi u domenu društvenih, prirodnih i humanističkih znanosti), rad će čitatelju u prvom dijelu pokušati dati temelj za upoznavanje terminologije problema uz kratki prikaz povijesnog razvoja (od dopisnog obrazovanja do e-obrazovanja), a u drugom dijelu će se prikazati model e-učenja i poučavanja odraslih, što je njegova glavna tema. U prvom dijelu rada iznose se teorijski nalazi iz relevantne literature o dopisnom (korespondentnom) obrazovanju koje predstavlja preteču e-obrazovanja kao infrastrukture e-učenja. Iznose se nalazi o povijesnom razvoju učenja da daljinu, važnosti modela programirane nastave koju su imputirali bihevioristi, a kasnije i takozvani strojevi za učenje (među kojima je prvi bio Presijev stroj), pojmovno određenje učenja i poučavanja na daljinu, te u konačnici pojmovno određenje e-obrazovanja i e-učenja koji se vežu za hibridni model učenja (uz koji se veže motivacija, mentalna kondicija i iskustva korisnika). Razmatraju se neki od alata za e-učenje i poučavanje (video-konferencija, Skype i drugi), kao i njihove prednosti i nedostaci. U posljednjem dijelu rada razmatraju se mogućnosti e-učenja kao koncepta učenja i poučavanja odraslih na daljinu koji leži na teorijama učenja i poučavanja (biheviorizmu, kognitivizmu i konstruktivizmu), ističu se i razmatraju četiri Nolsova principa učenja odraslih, pojam kontinuuma u e-obrazovanju, didaktički trokut u onlajn okruženju, devet Ganjeovih koraka obrazovnih sadržaja te karakteristike odraslog/e učenik/ce i učenika/ca treće životne dobi u novom (multi)medijskom okruženju kao i moguće prepreke za edukatora/icu.
Reference
Agencija za odgoj i obrazovanje (2010) Andragoški modeli poučavanja. u: Priručnik za rad s odraslim polaznicima, Zagreb, Modul 1, (e-dokument) / Agencija za obrazovanje odraslih. Zagreb. Posećeno 14. 3. 2017. godine na: www.asoo.hr/userdocsimages/andragoski_modeli_poucavanja.pdf
Bakić-Tomić, Lj., Dumančić, M. (2012) Odabrana poglavlja iz metodike nastave informatike. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu-Učiteljski fakultet-Katedra za informacijske znanosti, Posećeno 10. 3. 2017. godine na: http://2co2.ufzg.hr/skini/UFSKRIPTA_LJBTMD-2.pdf
Bean, C. (2003) Meeting the challenge: Training an aging population to use computers. Southeastern Librarian, 51 (3), 16-25. Retrieved March 12, 2017. from www: http://digitalcommons.kennesaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1078&context=seln
Burger, T. (2003) Percepcija i stavovi studenata prema učenju putem internet. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu-Filozofski fakultet-Odsjek za psihologiju, diplomski rad, Posećeno 11. 3. 2017. godine na: http://darhiv. ffzg.unizg.hr/23/1/TomanaBurger.pdf
Crnković, S., Budiselić, B.A., Pogarčić, I. (2010) Informacijsko komunikacijske tehnologije i treća životna dob. u: Matijević M., Žiljak T. [ur.] Neformalno obrazovanje i informalno učenje odraslih, Zagreb: URIHO, 229-235, Posećeno 10. 3. 2017. godine na: http://bib.irb.hr/datoteka/471508.Crnkovic_i_dr.pdf
Ćamilović, D. (2013) Visokoškolsko obrazovanje na daljinu. Tranzicija: časopis za ekonomiju i politiku tranzicije, 15 (31), 29-39. Posećeno 14. 3. 2017. godine na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=159703
Ćukušić, M., Jadrić, M. (2012) E- učenje: koncept i primjena. Zagreb: Školska knjiga
Dijanošić, B., Popović, K. (2013) Curriculum Globale - program za učenje i obrazovanje odraslih. Andragoški glasnik, 17 (2), 101-116. Posećeno 11. 3. 2017. godine na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_ clanak_jezik=171748_
Dukić, D., Mađarić, S. (2012) Online učenje u hrvatskom visokom obrazovanju. Tehnički glasnik, 6 (1), 69-72. Posećeno 14. 3. 2017. godine na: http://hrcak.srce.hr/83974
Elliot, M., Mcgreal, R. (2005) Tehnologije online učenja (e-learning). Posećeno 14. 3. 2017. godine na: http://edupoint.carnet.hr/casopis/37/clanci/4.html
Forza, T. (2005) E-obrazovanje. Posećeno 14. 1. 2017. godine na: https://ec.europa.eu/epale/hr/resource-centre/content/tamara-forza-e-obrazovanje
Gabrilo, G., Rodek, J. (2009) Učenje putem interneta - mišljenja i stavovi studenata. Školski vjesnik, 58 (3) 281-299. Posećeno 13. 3. 2017. godine na: http://hrcak.srce.hr/82600
Hoić-Božić, N. (2005) E-learning. Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Posećeno 14. 3. 2017. godine na www: http://ahyco.ffri.hr/portal/Glavna.aspx?IDClanka=18
Holmberg, B. (1979) Obrazovanje na daljinu. Zagreb: Centar za dopisno obrazovanje Birotehnika
Huzjak, M. (2010) Obrazovanje na distancu i e-učenje u likovnoj kulturi. Metodika: časopis za teoriju i praksu metodika u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi, 11 (1), 8-22. Posećeno 13. 3. 2017. godine na: http://hrcak.srce.hr/61529
Issing, L.J. (1994) Von der Mediendidaktik zur Multimedia-Didaktik. Unterrichtswissenschaft, 22, 267-284. Retrieved January 13, 2017. from www: http://www.pedocs.de/volltexte/2013/8156/pdf/UnterWiss_1994_3_ Issing_Von_der_Mediendidaktik.pdf
Issing, L.J., Klimsa, P. (2002) Information und Lernen mit Multimedia und Internet. Weinheim: Beltz Verlag, Retrieved January 14, 2017. from www: https://www.amazon.de/Information-Lernen-mit-Multimedia- Internet/dp/3621274499
Jandrić, P., Livazović, G. (2013) Priručnik iz e-obrazovanja za osobe treće životne dobi. Osijek: Medicinska škola, Posećeno 19. 3. 2017. godine na: https://bib.irb.hr/datoteka/864942.Prirucnik_P__Jandric_i_G__Livazovic.pdf
Jandrić, P., Boras, D. (2012) Kritičko e-obrazovanje: borba za moć i značenje u umreženom društvu. Zagreb: Tehničko veleučilište FF Press
Kink, S. (2009) Medijsko opismenjavanje odraslih. Informatologia, 42 (3), 222-227. Posećeno 13. 1. 2017. godine na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=64443
Knowles, S.M. (1970/1980) The modern practice of adult education. New York: Association Press, Retrieved January 14, 2017. from www: http://www.umsl.edu/~henschkej/articles/a_The_%20Modern_Practice_of_ Adult_Education.pdf
Matijević, M. (1992) Kompjutorska alternativna škola. u: Ličina B., Previšić V.Vučak S. [ur.] Prema slobodnoj školi, Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja, 102-112
Matijević, M. (1998) Hipermedijska obrazovna tehnologija u obrazovanju odraslih. Posećeno 14. 3. 2017. godine na: http://bib.irb.hr/datoteka/14513.casopis98.doc
Matijević, M. (1998) Hipermedijska obrazovna tehnologija i didaktika medija. Obrazovanje odraslih, 42 (1-4), 49-58. Posećeno 12. 3. 2017. godine na: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=14513
Matijević, M. (1998) Multimedijsko obrazovanje na daljinu i Internet. u: Božičević J. [ur.] Obrazovanje za informacijsko društvo, Zagreb: Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, 19-24, Posećeno 14. 3. 2017. godine na: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=13985
Matijević, M. (2004) Multimedijalnost i multimedij kao predmet proučavanja multimedijske didaktike. u: Vrgoč H. [ur.] Unaprjeđujemo kvalitetu odgoja i obrazovanja, Zagreb: HPKZ, (197-201). Posećeno 14. 3. 2017. godine na: https://bib.irb.hr/datoteka/167152.MATIJEVIC_OPATIJA2004.doc
Matijević, M. (2008) Novo (multimedijsko) okruženje i cjeloživotno obrazovanje. Andragoški glasnik, 12 (1), 19-27. Posećeno 14. 3. 2017. godine na: https://bib.irb.hr/datoteka/380371.Matijevic_Beograd_2007_A.pdf
Matijević, M. (2008) E-mentor - iskustva jednog poslijediplomskog studija. Posećeno 14. 3. 2017. godine na: http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=324596
Matijević, M. (2008) Medijska uvjetovanost andragoške didaktike. Posećeno 14. 3. 2017. godine na: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=356833
Matijević, M., Pongrac, S. (1978) Obrazovanje na distancu. Zagreb: Andragoški centar
Matijević, M., Rijavec, M., Drandić, B. (1997) Secondary school students in Croatia and Internet. u: MIPRO 97 - Multimedia and Hypermedia systems: 20th Interantional Convention, Opatija, Croatia, 110-114, Posećeno 14. 3. 2017. godine na: https://bib.irb.hr/datoteka/45394.gospic20a.rtf
Matijević, M. (2000) Učiti po dogovoru - uvod u tehnologiju obrazovanja odraslih. Zagreb: Birotehnika
Mitrović, F. (2009) Model učenja na daljinu u funkciji razvoja menadžerskog obrazovanja na pomorskim fakultetima. Naše more - znanstveno-stručni časopis za more i pomorstvo, 56 (1-2), 42-48. Posećeno 14. 3. 2017. godine na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=60648
Novak, A. (2002) Mogućnosti primjene stolnih multimedijalnih konferencija u sustavu obrazovanja. Edupoint, 2 (5). Posećeno 13. 3. 2017. godine na: http://edupoint.carnet.hr/casopis/broj-05/clanak-02/ stolne-mc.pdf
Polić, M. (2006) Uporaba umreženih računala u prevladavanju prostorno-vremenskih ograničenja u suvremenom obrazovanju. Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja, 13 (2), 77-94. Posećeno 13. 3. 2017. godine na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=13674
Pongrac, S. (1985) Komunikacije u dopisnom obrazovanju. Zagreb: Školske novine
Pongrac, S. (1993) Značenje modela u obrazovanju odraslih. Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 134 (3): 274-282
Pongratz, S. (1990) Inoviranje obrazovanja odraslih. Zagreb: Andragoški centar
Prensky, M. (2005) Digitalni urođenici, digitalne pridošlice: Razmišljaju li doista drugačije?. Edupoint, 5 (32). Posećeno 14. 3. 2017. godine na: http://edupoint.carnet.hr/casopis/32/clanci/2
Saunders, E.J. (2004) Maximizing computer use among the elderly in rural senior centers. Educational Gerontology, 30(7): 573-585
Simel, S. (2011) Neformalno obrazovanje odraslih kao model obrazovanja. Andragoški glasnik, 15 (1) 47- 59. Posećeno 12. 3. 2017. godine na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=154602
Smith, M. (1999) Andragogy. u: The Encyclopedia of Informal Education, Retrieved March 12, 2017. from www: http://www.infed.org/lifelonglearning/b-andra.htm
Tingle, J. (2004) E-learning. Retrieved March 14, 2017. from www: http://edupoint.carnet.hr/casopis/24/clanci/1.html
 

O članku

jezik rada: hrvatski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1702082V
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Inovacije u nastavi (2013)
Likovna kultura - neiskorištene dobrobiti
Stanković-Janković Tanja

Norma (2003)
Didaktički aspekti multimedijalne nastave
Lipovac Vlasta

Andragoške studije (2007)
Novo (multi)medijsko okruženje i cjeloživotno obrazovanje
Matijević Milan

prikaži sve [5]