Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:51
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:41

Sadržaj

članak: 8 od 189  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 9, br. 18, str. 62-70
Ekološko vaspitanje i održivi razvoj
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresasuada.a.kadric@hotmail.com, i.skenderovic@uninp.edu.rs
Sažetak
Razvoj sistema obrazovanja, kurikulum i pedagoška praksa koje je moguće održati u tri dela održivog razvojan izdvajaju se kao specifični izazovi za stručnjake koji tumače obrazovanje i vaspitanje. Govori se o socijalnom i ekonomskom razvoju kao i očuvanju životne sredine. U praksi, po definiciji sudjelovati podjednako i kohezivno mogu ova tri "člana" održivog razvoja, u protivnom neuspeh je zagarantovan. Veoma je specifično obrazovanje za održivi razvoj, prvenstveno po svom cilju i smislu , i shodno tome konceptualizovano je na sličan način kao i obrazovanje za mir, obrazovanje za demokratiju, građansko obrazovanje. Održivo obrazovanje mora da se temelji na vrednostima: demokratija, solidarnost, tolerancija, jednakost i pravda, po datoj definiciji u praksi. S obzirom da predškolsko vaspitanje i obrazovanje predstavlja prvi stupanj vaspitno-obrazovnog sistema jednog društva, s pravom se očekuje da se upravo na tom nivou preduzmu prvi koraci za celoživotno učenje. Shodno tome potrebno je koncipirati kurikulume koji će osigurati intelektualni i socijalni razvoj dece.
Reference
Andevski, M.J., Knežević-Florić, O. (2002) Obrazovanje i održivi razvoj. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Bronfenbrener, J. (1997) Ekologija ljudskog razvoja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Brun, G. (2001) Obrazovanje i vaspitanje za opstanak. Beograd: Udruženje ''Nauka i društvo'', 3
Cifrić, I. (2012) Leksikon socijalne ekologije. Zagreb: Školska knjiga
Đermanov, J., Marić, J.S., Kosanović, M. (2011) Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi. u: Ka uspostavljanju vrednostnih okvira i standarda kvaliteta, Novi Sad: Filozofski fakultet, knjiga 1
Klemenović, J. (2007) Ekološko vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta. doktrska disertacija odbranjena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. (188-383)
Marić-Jurišin, S. (2011) Ekohumanizacija vaspitno-obrazovnog sistema i razvoj ekološke svesti na primarnom stupnju obrazovanja. Pedagoška stvarnost, vol. 57, br. 7-8, str. 725-739
Milutinović, J. (2008) Ciljevi obrazovanja i učenja u svetlu dominantnih teorija vaspitanja 20. veka. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine, 173-190
Mišković, M.M. (2013) Novi prilog interdisciplinarnom području istraživanja - Ivan Cifrić: Leksikon socijalne ekologije - kritičko promišljanje, Školska knjiga, Zagreb, 2012. Pedagoška stvarnost, vol. 59, br. 4, str. 711-716
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov2018062A
primljen: 18.12.2020.
prihvaćen: 30.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2021.

Povezani članci

Kultura (2011)
Deca i kultura u Srbiji
Milivojević Ljiljana

Sociološki pregled (2016)
Dubinska ekologija - pokret i novi pristup u rešavanju ekoloških problema
Mišković Milan M.

Inovacije u nastavi (2016)
Održivo ekološko obrazovanje - perspektiva za promenu kulture učenja
Andevski Milica J.

prikaži sve [18]