Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 7 od 276  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 39, br. 3, str. 144-162
Reorganizacija kao poslovna filozofija
aVisoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija

e-adresaisidoramilosevicvps@gmail.com, marija.sojevic@pravni-fakultet.info
Sažetak
Najčešći problemi sa kojima se privredna društva suočavaju su nemogućnost plaćanja ili izvršavanja obaveza prema trećim licima tj. svojim poveriocima. Kada privredni subjekt nije u mogućnosti da izmiri svoje obaveze, poverioci i treća lica ne mogu redovnim putem da naplate svoja potraživanja i tada dolazi do stečaja. Promene uslova poslovanja u svetu, pogotovo ako se uslovi poslovanja pogoršavaju, aktuelizovaće pitanje otvaranja i efikasnost stečajnih postupaka. Uslov za pokretanje predstečajnog postupka je insolventnost, gde su dugovi, po pravilu, veći od vrednosti imovine dužnika. Danas, privredni subjekat, u skladu sa odredbama važećeg Zakona o privrednim društvima, za sve svoje obaveze odgovara svojom imovinom, tako da u situaciji kada postane nesposoban za plaćanje ima uglavnom dve alternative, bankrotstvo ili eventualno, mogućnost reorganizacije ako njegovi poverioci procene da je to celishodnije. Cilj stečaja je da se pod uticajem ekonomskih zakona tržišta uklanjaju iz privrednog života oni privredni subjekti koji svojim poslovanjem ne postižu ni minimum rentabilnosti i koji su nesposobni za normalan rad i poslovanje. Reorganizacija stečajnog dužnika je noviji institut našeg stečajnog prava, transformacije dužnika i to pravno-organizacione, upravljačke i finansijske. Institut reorganizacije zasniva se na ugovoru dužnika sa poveriocima, pružajući mu priliku da se ekonomski oporavi i izbegne bankrotstvo tj. brisanje iz registra pravnih lica, a omogućava povoljnije namirenje potraživanja.
Reference
*** (2020) Reforme javnih preduzeća (Reforms of Public Enterprises). Danas, Downloaded 2020 May 05 from https://www.danas.rs/vesti/drustvo/ savic-reforma-javnih-preduzeca-u-srbiji-nece-se-skoro-zavrsiti
*** (2005-2013) Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije (Regulation on procedure and manner of restructuring of privatization entities). Službeni glasnik RS, br. 52/05, 96/08, 98/09, 44/13 I 59/13
*** (2009-2018) Zakon o stečaju Republike Srbije (Law on Bankruptcy of the Republic of Serbia). Službeni glasnik RS, br. 104/09, 99/11, 71/12, 83/14, 113/2017, 44/18 i 95/18
*** (2001-2014) Zakon o privatizaciji (Law on Privatization). Službeni glasnik RS, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 - dr. zakon, 30/10 - dr. zakon, 93/12, 119/12, 51/14 i 52/14 - US
*** (2014) Zakon o izmenama Zakona o privatizaciji (Law on Amendments to the Law on Privatisation). Službeni glasnik RS, br. 51/14
*** (2015-2017) Zakon o izvršenju i obezbeđenju (Law on Execution and Security). Službeni glasnik RS, br. 106/15, 106/16, 113/17
*** (2014-2016) Zakon o privatizaciji Republike Srbije (Law on privatisation of the Republic of Serbia). Službeni glasnik RS, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16 - autentično tumačenje
*** (2014) Najveća državna preduzeća prošle godine izgubila 400 miliona eura (Last year, the largest state-owned enterprises lost 400 million euros). Nova Ekonomija, Downloaded 2021 June 15 from https:// novaekonomija.rs/vesti-iz-izdanja/najveca-drzavna-preduzeca-proslegodine-izgubila-400-miliona-evra
Dukić-Mijatović, M., Kozar, V. (2019) Postulati korporativnog stečaja u Republici Srbiji (Postulates of corporate bankruptcy in the Republic of Serbia). Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
Dukić-Mijatović, M., Spasić, S. (2008) Raskid ugovora o prodaji u postupku privatizacije i naknada štete (Termination of the contract of sale in the privatization process and compensation for damages). u: Radovanov A.; et al. [ur.] Promene u pravnom sistemu Republike Srbije, Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, 57-75
Erić, D., Stošić, I. (2013) Korporativno restrukturiranje (Corporate restructuring). Beograd: Beogradska bankarska akademija - Institut ekonomskih nauka
Kljakić, R., Kukrić, J. (2017) Uloga stečajnog suda u postupku reorganizacije. Pravo - teorija i praksa, vol. 34, br. 10-12, str. 42-48
Kozar, V. (2008) Uticaj restrukturiranja i obaveznog otpuštanja duga u postupku privatizacije na izvršni postupak (Impact of restructuring and mandatory debt release in the privatization process on the enforcement process). Radno -pravni savetnik, (1) pp. 19-26
Kozar, V., Petrović, Z., Počuča, M. (2010) Zastupanje pravnih lica u sudskim postupcima (Representation of legal entities in court proceedings). Beograd: Poslovni biro
Landesman, M. (1993) Industrial policy and transition in East-Central Europe. Beč: WIIW, 196
Obradović, M. (2019) Privatizacijska pustoš u Srbiji - hronika ideološkog rata protiv javnog dobra (Privatization devastation in Serbia: Chronicle of ideological war against the public good). Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara, https://zajednicko.org/blog/privatizacijska-pustos-u-srbiji-hronika-ideoloskog-rata-protiv-javnog-dobra
Republički zavod za statistiku (2021) Registrovana nezaposlenost. Downloaded 2021 May 05 from https:// www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/trziste-rada/registrovana-zaposlenost
Riesenfeld, S.A. (1995) Rehabilitation and reorganization of insolvent estates, Britannica. Downloaded 2021 May 05 from https://www.britannica.com/ topic/bankruptcy/Rehabilitation-and-reorganization-of-insolvent-estates
Spasić, S. (2007) Sporna pravna pitanja i praktični problemi u postupku reorganizacije. Pravo - teorija i praksa, vol. 24, br. 9-10, str. 42-62
Useem, M. (1992) Corporate Restructuring and Organizational Behavior: Transforming Organizations. Nenj Ѕork: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp2203144M
primljen: 24.08.2022.
prihvaćen: 31.08.2022.
objavljen u SCIndeksu: 23.10.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka