Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 26  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 4, br. 2, str. 29-43
Uloga turističkih vodiča u razvoju i promociji ekoturizma
Akademija strukovnih studija Beograd, odsek Visoka turistička škola, Beograd

e-adresajevicg@visokaturisticka.edu.rs
Sažetak
Kao jedna od najznačajnijih profesija u turizmu, turističko vođenje je odavno našlo primenu u turističkoj praksi, dok je, sa druge strane, dugo bilo zapostavljeno u akademskim radovima. Sve veća zainteresovanost ljudi za odmor u prirodi, povećana zabrinutost za probleme zaštite životne sredine i pojava obrazovanih turista u tom pogledu, dovela je do popularizacije posebnog oblika turizma, poznatog pod nazivom ekoturizam. U tom smislu, cilj rada je da istraži i opiše ulogu koju turistički vodiči imaju u razvoju i promociji ekoturizma. Metodologija u radu podrazumeva: definisanje i konceptualizaciju pojmova turističkog vođenja i ekoturizma, opis njihove uloge u savremenom turističkom poslovanju i naposletku identifikaciju uloge koju interpretacija i narativ imaju u kreiranju doživljaja i iskustva turista i posledično formiranje reputacije destinacija ekoturizma, kao i razvoj i promociju samog ekoturizma. Jedan od zaključaka u radu je da je turistički vodiči imaju veoma značajnu ulogu u promociji ekoturizma, zbog čega je neophodna stalna edukacija kadrova iz ove oblasti.
Reference
Anđelković, Ž. (2017) Performanse turističkog vodiča kao factor zadovoljstva turista u kulturnom turizmu. Novi Sad: Prirodno matematički fakultet, departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Doktorska disertacija
Artigas, E.M., Vilches-Montero, S., Yrigoyen, C.C. (2015) Antecedents of tourism destination reputation: The mediating role of familiarity. Journal of Retailing and Consumer Services, 26: 147-152
Garín-Muñoz, T., Moral, M.J. (2017) Determinants of satisfaction with an urban tourism destination: The case of Barcelona. Journal of Reviews on Global Economics, 6: 113-128
Genov, G. (2008) Turizam posebnih interesa-Selektivni oblici turizma (priručnik). Beograd: Čugura print
Hrabovski-Tomić, E. (2008) Selektivni oblici turizma. Sremska Kamenica: Fakultet za uslužni biznis
Jovanović, V. (2013) Tematski turizam. Beograd: Univerzitet Singidunum
Kiper, T. (2013) Role of Ecotourism in Sustainable Development. InTech, Dostupno na:https://www.intechopen.com/books/advances-in-landscapearchitecture/role-of-ecotourism-in-sustainable-development
Klitsounova, V. (2020) Interpretation as an important component of ecotourism. u: Međunarodna naučno-praktična konferencija 'Agroekoturizam 2020: Nova pokoljenja -novi trendovi. Minsk, (59-69) dostupno na:https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/257947/1/59-69.pdf
Morgan, N., Huertas, A. (2011) Advancing the study of place brands, tourism and reputation management. Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 3(2): 149-158
Pavković, V. (2022) Strateške komunikacije u kreiranju i upravljanju reputacijom urbane turističke destinacije. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Doktorska disertacija
Pereira, E. (2005) How do tourist guides add value to an ecotour?: Interpreting interpretation in the State of Amazonas. Brazil. FIU Review, 23(2): 1-8
Pereira, E.M., Mykletun, R.J. (2012) Guides as Contributors to Sustainable Tourism?: A Case Study from the Amazon. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 12(1): 74-94
Rabotić, B. (2013) Selektivni oblici turizma. Beograd: Visoka turistička škola
Rabotić, B. (2015) Turističko vođenje-teorija i praksa. Beograd: Visoka turistička škola
Stojanović, V. (2006) Održivi razvoj turizma i životne sredine. Novi Sad: Prirodno matematički fakultet, departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Štetić, S. (2007) Posebni oblici turizma. Beograd: izdavač je autor
Weiler, B., Ham, S.H. (2001) Tour guides and interpretation. u: Weaver D.B. [ur.] Encyclopedia of ecotourism, New York: CABI Publishing, 549-563
Wood, M.E. (2002) Ekoturizam -principi, postupci i politike za održivost. Beograd: Centar za odgovorni i održivi razvoj turizma
Yamada, N. (2011) Why Tour Guiding is Important for Ecotourism: Enhancing Guiding Quality with the Ecotourism Promotion Policy in Japan. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 16(2), 139-152
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/OdrRaz2202029J
primljen: 14.11.2022.
prihvaćen: 26.12.2022.
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka