Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 26  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 8, br. 2, str. 89-100
Strategijski pristup razvoju ekoturizma u okolini grada Bora, Srbija
Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru

e-adresaafedajev@tfbor.bg.ac.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200131)

Ključne reči: ekoturizam; strategija; SWOT; TOWS; grad Bor
Sažetak
Porast popularnosti ekoturizma na globalnom nivou posledica je povećane zabrinutosti čoveka za stanje prirodnih resursa. Ovaj vid alternativnog turizma je sve prisutniji u turističkim kretanjima širom sveta. Za zemlje u razvoju, ekoturizam može predstavljati priliku da unaprede svoj ekonomski razvoj eksploatacijom prirodnih resursa, kojom se ne narušava njihovo izvorno stanje. Iako pruža velike mogućnosti, upravljanje turizmom u zaštićenim ili nezaštićenim prirodnim dobrima predstavlja veliki izazov. Vrlo često se zanemaruje važnost integracije svih stejkholdera i strateški pristup. Cilj istraživanja u ovom radu je generisanje strategija razvoja ekoturizma u gradu Boru i njegovoj okolini. U tu svrhu, primenjena je kombinovana SWOT-TOWS metodologija. Na osnovu dobijenih rezultata, predloženo je devet strategija čija bi implementacija omogućila iskorišćavanje prirodnih i kulturno-istorijskih potencijala u oživljavanju ekoturizma ovog kraja.
Reference
*** (2010) Spatial plan of the Republic of Serbia from 2010 to 2020. Official Gazette RS, no. 88, November 1, 2020 from https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/zakon-o-prostornom-planu-republike-srbije-od-2010-do-2020-godine
*** (2016) Tourism development strategy of the Republic of Serbia 2016-2025. Official Gazette RS, no. 98, November 1, 2020 from https://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf
Akbulak, C., Cengiz, T. (2014) Determining ecotourism strategies using A'WOT hybrid method: Case study of Troia Historical National Park, Çanakkale, Turkey. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 21(4), 380-388
Asadpourian, Z., Rahimian, M., Gholamrezai, S. (2020) SWOT-AHP-TOWS analysis for sustainable ecotourism development in the best area in Lorestan Province, Iran. Social Indicators Research, 152(1), 289-315
Beljanski, N. (2018) Ekološka odgovornost turizma. TIMS. Acta, vol. 12, br. 1, str. 37-45
Đorđević, M., Kokić-Arsić, A. (2010) Ekološki menadžment - uslov održivog razvoja turizma [Environmental management: A condition for sustainable tourism development]. u: Arsovski S., Lazić M., Stefanović M. [ur.] Festival kvaliteta, 5. Nacionalna konferencija o kvalitetu života -Zbornik radova [Festival of quality - National conference of quality of life -Conference Proceeding], Kragujevac: Faculty of Mechanical Engineering, University of Kragujevac, pp. 131-137
Ganjali, S. (2014) Environmental and strategic assessment of ecotourism potential in Anzali Wetland using SWOT analysis. Caspian Journal of Environmental Sciences, 12(1), 155-165
Hill, T., Westbrook, R. (1997) SWOT analysis: It's time for a product recall. Long Range Planning, 30(1), 95-102
Jozi, S.A., Rezaian, S. (2010) Presentation of strategic management plan in ecotourism development through SWOT (Case study: Qeshm Island). u: ICCCE 2010 - 2010 International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, Proceedings, Kyoto, Japan: IEEE, 358-362
Laarman, J.G., Durst, P.B. (1987) Nature travel and tropical forests. Raleigh: Southeastern Center for Forest Economics Research, North Carolina State University, FPEI working Paper Series
Lane, B. (1994) Sustainable rural tourism strategies: A tool for development and conservation. Journal of Sustainable Tourism, 2(1-2), 102-111
Milivojević, J., Kanjevac-Milovanović, K., Kokić, A.A. (2006) Ekoturizam - zablude, ograničenja, mogućnosti [Ecotourism: Misconceptions, limitations, possibilities]. u: Arsovski S. [ur.] Festival kvaliteta, 1. Nacionalna konferencija o kvalitetu života -Zbornik radova [Festival of quality - National conference of quality of life - Conference Proceeding], Kragujevac: Faculty of Mechanical Engineering, University of Kragujevac, 114-118
Statistical Office of The Republic of Serbia (2019) Demographic yearbook. Belgrade
UNWTO (2001) The British ecotourism market. Great Britain, London
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/menhottur2002089V
primljen: 05.11.2020.
prihvaćen: 03.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka