Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 15, br. 2, str. 24-29
Ehokardiografija u praksi hitne medicinske pomoći - iskustva Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad, Novi Sad

e-adresasasavengrin@gmail.com
Sažetak
Uvod: Portabilni ehokardiografski aparati omogućavaju lekarima hitne medicínske pomoći (HMP) obavljanje ehokardiografskih pregleda i van specijalizovanih medicinskih ustanova: na mestu zadesa ili u sanitetskom vozilu hitne medicinske pomoći. Zbog vremenske limitiranosti i tehničkih mogućnosti aparata, a često i zbog stanja pacijenta, pregledi se fokusiraju na brzu procenu dimenzija srčanih struktura, njihovoh anatomskih odnosa, procenu kontraktilnosti i segmentne kinetike zidova komora, upotrebu kolor Dopplera za procenu funkcionalnosti valvula. Cilj rada: Cilj ovog rada je ukazivanje na značaj ehokardiografije u dijagnostici i posledičnom tretmanu određenih urgentnih stanja. Materijal i metode: Retrospektivna analiza podataka dobijenih uvidom u protokole/preliminarne ehokardiografske izveštaje lekara ZZHMP Novi Sad u periodu od 04.04.2014 do 06.12.2014 godine. Rezultati: U periodu od aprila do kraja novembra 2014. godine lekari Zavoda za HMP Novi Sad obavili su 53 ehokardiografska pregleda. Indikacije za ehokardiografiju bile su bol u grudima sa nedijagnostičkim EKG-om, gušenje i kolaps/sinkopa. Najčešći ehokardiografski nalazi su valvularne abnormalnosti i disfunkcionalnosti, globalno snižena kontraktilnost leve komore, segmentni ispadi kinetike (akinezija i hipokinezija), hipertrofija zidova leve komore, perikardni izliv i abnormalnosti desnog srca. Zaključak: Ehokardiografija u radu HMP je, bez obzira na ograničenja, od velikog značaja prilkom procene i daljeg tretmana određenih urgentnih stanja. Zbog toga je bitno da što veći broj lekara bude obučen za primenu isle.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 06.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka