Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 787  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 9, br. 1, str. 58-64
Korelacija humanog razvoja i privrednog rasta nacionalne ekonomije
aVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
bVisoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković", Kruševac

e-adresavladadjordjev@yahoo.com, milica.cvetkovic85@yahoo.com, aleksandar28saci@gmail.com
Sažetak
Oblast koja izaziva veliku pažnju ekonomske nauke je pitanje rasta i razvoja. Uticaj ljudskih resursa na privredni rast od velikog je značaja. Humani kapital je pokretač privrednog rasta svake nacionalne ekonomije, sa druge strane država je pokretač obrazovanja svog stanovništva. Važan pokretač razvoja jeste obrazovanje, odnosno investiranje u obrazovni sistem koji dalje pokreće ostale makroekonomske varijable. I teorija i praksa se sve više bave pitanjem ljudskog kapitala, kao bitne komponente i faktora ukupnog privrednog razvoja nacionalne ekonomije. Ulaganja u obrazovanje imaju za rezultat uvećanje privrednog rasta, to uvećanje omogućava veća ulaganja u buduća obrazovanja. Dugoročni ekonomski rast određuje životni standard, koji direktno utiče na humani razvoj. Humani razvojni indeks sublimira nekoliko parametara u sebi i u isto vreme pokazuje korelacije između ekonomije, kvaliteta života i stepena obrazovanja u državi. Rad ima za cilj da kroz paradigmu koncepta humanog razvoja ukaže na važnost ljudskog kapitala u ekonomskoj nauci i praksi, prateći trendove HDI u Republici Srbiji i zemalja u okruženju.
Reference
*** Srbija i Agenda 2030. Vlada Republike Srbije
*** (2014-2017) Treći nacionalni izveštaj o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva
*** Akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020
*** (2020) Human development report
*** (2019) Human development report
*** (2015) Human development report
*** Okvir razvojnog partnerstva 2016-2020. Vlada Republike Srbije
Aghion, P., Boustan, L., Hoxby, C., Vandenbussche, J. (2009) The causal impact of education on economic growth: Evidence from U.S. u: Romer D.; Wolfersv J. [ur.] Brookings Papers on Economic Activity, http://scholar.harvard.edu/filesaghion/files/causal_impact_of_education.pdf
Bujišić, B. (2013) Obrazovanje, ljudski kapital, razvoj. Beograd: Institut društvenih nauka
Carillo, M.R. (2005) Human capital formation in the new growth theory: The role of 'social factors. 186-204
Chawla, M., Betcherman, G., Banerji, A. (2007) From red to gray: The third transition of aging populations in Eastern Europe and former Soviet Union
Šuković, D. (2013) Ljudski kapital, ekonomski rast i nejednakost. Beograd: Institut društvenih nauka, str. 37
UNDP (2016)
UNDP (2018) Studija o humanom razvoju posvećena dohodovnoj nejednakosti u Republici Srbiji
UNDP Serbia (2011)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/trendpos2101059D
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomika preduzeća (2020)
Ekonomske performanse tranzicije srednje klase u Srbiji
Jakopin Edvard