Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 60, br. 2, str. 310-319
Igra u predškolskom kurikulumu
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Sremska Mitrovica

e-adresagordanazmijailovic@gmail.com
Ključne reči: dete; igra; vaspitač; dečji vrtić; kurikulum
Sažetak
U radu se razmatra problem dečje igre u kontekstu vrtića. Autor ukazuje na nesklad koji se uočava između aktuelne koncepcije igre sadržane u programima predškolskog vaspitanja i realnog statusa igre u vrtiću. S jedne strane, naglašava se značaj igre kao integrativnog konteksta za razvoj i učenje, što igri daje centralno mesto u predškolskom kurikulumu, i uloga vaspitača, koja se vidi u stvaranju uslova za igru, pružanju podrške i očuvanju autentičnosti dečje igre. S druge strane, osnovne teškoće u realizovanju takvog kurikuluma jesu u tome što institucionalni uslovi često deluju ograničavajuće, kao i u tome što vaspitači nemaju dovoljno znanja o specifičnostima dečje igre i ne vladaju strategijama njenog stimulisanja, što se dovodi u vezu sa neadekvatnim inicijalnim obrazovanjem vaspitača. Stavljajući u odnos značaj i značenje dečje igre u Modelu A Opštih osnova programa predškolskog vaspitanja (2006), u shvatanjima vaspitača i u uslovima vrtića u našoj sredini (što se zasniva na nalazima empirijskog istraživanja), autor ukazuje na neophodnost promena u razumevanju igre i njenog mesta u predškolskom kurikulumu i objašnjava koncept otvorenog kurikuluma koji se bazira na igri. Kao posebno važne, naglašavaju se promene u inicijalnom obrazovanju vaspitača, koje treba da idu u pravcu osposobljavanja vaspitača za razvijanje takvog kurikuluma.
Reference
Davies, M. (1997) The Teacher's Role in Outdoor Play: Preschool Teacher' Beliefs and Practises. Journal of Australian Research in Early Chidhood Education
Duran, M. (2003) Dijete i igra. Jastrebarsko: Naklada Slap
Marjanović, A. (1987) Dečja igra i stvaralaštvo; Dečji vrtić kao otvoreni sistem; Savremena shvatanja o stvaralaštvu. Predškolsko dete, Beograd, tematski broj (1-4)
Šagud, M. (2002) Odgajatelj u dječjoj igri. Zagreb: Školske novine
van Hoorn, J.P., Nourot, P., Scales, B., Alward, K. (1993) Play at the center of the curriculum. New York: Macmillan Publishing
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.06.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka