Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 64  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 73, br. 2, str. 63-80
Prilog modelovanju proračuna operativnih troškova sistema odbrane
aUprava za strategijsko planiranje, Sektor za politiku odbrane, Beograd
bUniverzitet EduCons, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd

e-adresavlada.mitic@mod.gov.rs
Sažetak
Sistem odbrane Republike Srbije poseduje složenu organizacijsku strukturu koja se neprekidno nalazi u procesu eksploatisanja sopstvenih resursa, među kojima utrošak finansijskih sredstava zaslužuje posebnu pažnju. Uvažavajući dostignuti nivo u procesu izgradnje stabilnog načina finansiranja sistema odbrane Republike Srbije, kao i trenutna ograničenja na koja su nailazili autori, u radu je izdvojen poseban problem istraživanja usmeren ka utvrđivanju racionalnijeg načina proračuna troškova sistema odbrane. S obzirom na kompleksnost navedenog problema istraživanja i trenutni nivo izgrađenosti sistema odbrane Republike Srbije, predmet istraživanja zasniva se na predlogu određenog modela koji će omogućiti precizniji proračun operativnih troškova Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. S tim u vezi, u radu se polazi od hipotetičkog stava da se postojeći model proračuna troškova sistema odbrane može unaprediti, a pre svega u delu proračuna operativnih troškova Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Cilj rada jeste da se ukaže na potrebu provere dosadašnje prakse u trošenju finansijskih sredstava i predlože nova rešenja koja će omogućiti bolje mehanizme za praćenje rashoda i prihoda, odnosno bolje proračune operativnih troškova na svim nivoima finansiranja Ministarstva obrane i Vojske Srbije. Primenom metode analize sadržaja, sa težištem na komparativnoj analizi proračuna operativnih troškova personala, naoružanja i vojne opreme i infrastrukture, rezultati istraživanja su potvrdili postavljeni hipotetički okvir. U radu je zaključeno da postoje objektivne mogućnosti za unapređenje modela proračuna operativnih troškova sistema odbrane.
Reference
Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Vlada S. Sokolović, Marko D. Andrejić, Srđan D. Ljubojević, "Integralni pristup proračunu troškova životnog veka sredstava naoružanja i vojne opreme", Vojnotehnički glasnik br. 4/2013, Beograd, 2013
Vlada Mitić, Dejan Stojković, Milan Kankaraš, "Defence strategic management-Application of simulation in the personnel cost optimization", SYMORG 2014, Zlatibor, 2014
Vladan D. Knežević, "Organizaciono-metodološki problemi obračuna i upravljanja troškovima lanca vrednosti", doktorska disertacija, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2016
David Kirkpatrick, "Trends in the costs of weapon systems and the consequences", Defence and Peace Economics, 2004
Dalibor Petrović, Ivana Cvetković, Milan Kankaraš, Nenad Kapor, "Objective Technology Selection Model The Example of Comlex Combat System", International Journal of Scientific and Engineering Research, 8 (3), 2017
Dejan Nikolić, Mitar Kovač, Vlada Mitić, "Menadžment u odbrani -osnovne funkcije", Vojno delo br. 01/2019, Beograd, 2019
Dejan Stojković, Vlada Mitić, Radiša Saković, "Measuring the performance of the Police", Međunarodni naučni skup "Dani Arčibalda Rajsa", Beograd, 2019
Dragan Pamučar, "Operaciona istraživanja -determinističke metodi i modeli", RABEK -Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment, Beograd, 2017
European Union, "Understanding and Monitoring the Cost-Determing Factors of Infrastructure Projects-A User's Guide", European Commision, http://www.ec.europa.eu/ regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/5_full_en.pdf, 20/11/2020
Ivan Šošić, "Primijenjena statistika", Školska knjiga, Zagreb, 2002
Knežević Milena, Blagojević Srdjan, "Strategija vođenja troškova u sistemu odbrane", Vojno delo br. 2/2009, Beograd, 2009
Marko Andrejić, Marko Stanojević, "Finansijsko modeliranje troškova sredstava naoružanja i vojne opreme", Centar za ekonomska i finansijska istraživanja, Beograd, 2015
Marić B. Dragić, Aleksandar Š. Neševski, "Unapređenje načina finansiranja Univerziteta odbrane sa stanovišta strategijskog upravljanja", Vojno delo br. 3/2016, Beograd, 2016
Mann S. Prem, "Introductory Statistic",Wiley, Hoboken, 2017
Miljan M. Kovačević, "Model za prognozu i procenu troškova izgradnje armirano-betonskih drumskih mostova", doktorska disertacija, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2018
Ministarstvo odbrane Republike Srbije, "Pravilnik o platama i drugim novčanim primanjima profesionalnih pripadnika Vojske Srbije", Službeni vojni list, br. 28/11, Beograd, 2011
Ministarstvo finansija Republike Srbije, "Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem", Službeni glasnik Republike Srbije, br. 16/2016, 49/2016, 107/2017, 46/2017, 114/2017, 20/2018 i 36/2018, Beograd, 2018
Ministarstvo finansija Republike Srbije, "Uputstvo za izradu programskog budžeta", Službeni glasnik Republike Srbije, br. 16/2019, Beograd, 2016
Milan Kankaraš, Srđan Dimić, Vlada Mitić, "Ocenjivanje performansi sistema odbrane", XLI Simpozijum o operacionim istraživanjima, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2014
Milica N. Radojković, Rade Žugić, Saša K. Trandafilović, "Značaj interne revizije za Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije", Vojno delo br. 2/2016, Beograd, 2016
Miloš Miletić, "Sistem finansiranja rashoda odbrane u Republici Srbiji", Vojno delo br. 2/2009, Beograd, 2009
Miloš Miljković, Dalibor Krstić, "Budžetski sistem i normativno uređenje finansiranja rashoda odbrane", Centar za ekonomska i finansijska istraživanja, Beograd, 2018
Mitar Kovač, Dejan Stojković, Vlada Mitić, "Model proračuna operativnih troškova operativnih sposobnosti u fazi izvođenja multinacionalnih operacija", Vojno delo br. zima/2014, Beograd, 2014
Rade Žugić, "Kontrola budžeta u funkciji civilne kontrole vojske", Revija za bezbednost, Beograd, 2008
Rade Žugić, Milanko Kovačević, "Planiranje troškova operacije", Vojno delo br. 4/2014, Beograd, 2014
Rade Žugić, Branko Tešanović, "Demokratska civilna kontrola vojske - mehanizam potrošnje budžetskih sredstava", Vojno delo br. 2/2007, Beograd, 2007
Radan Kostić, Milena Knežević, Milan Lepojević, "Struktura rashoda za finansiranje odbrane Reublike Srbije", Centar za ekonomska i finansijska istraživanja, Beograd, 2017
Radiša Saković, Stanislav Stojanović, Dragan Pamučar, "Possibilities of Implementing the Performance Management Process of Non-profit Organizations to the Defence System", Vojno delo br. 1/2021, Beograd, 2021
Radiša Saković, Miroslav Terzić, "Upotreba društvenih mreža u hibridnom ratovanju", Vojno delo br. 7/2018, Beograd, 2018
Radiša Saković, Dejan Stojković, "Razvoj sposobnosti sistema odbrane Republike Srbije u uslovima hibridnih pretnji", Vojno delo br. 7/2019, Beograd, 2019
Republički zavod za statistiku Republike Srbije, "Publikacije", 4. mart 2020, www.stat.gov.rs/publikacije, 23/10/2018
Steinar Gulichsen, "KOSTMOD 4.0-User manual", Norwegian Defence Research Establishment (FFI), Kjeller, 2009
Frank Steder Brundtland, "Cost Modeling of Defence Components for Smaller Scale Contingencies", Norwegian Defence Research Establishment (FFI), Kjeller, 2005
Hove Kjetil, Lillekvelland Tobias, "Defence specific inflation (DSI) of goods and services", Norwegian Defence Research Establishment (FFI), Kjeller, 2016
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/vojdelo2102063M
primljen: 03.01.2021.
revidiran: 05.04.2021.
revidiran: 26.05.2021.
revidiran: 18.06.2021.
prihvaćen: 26.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 14.08.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka