Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 9 od 63  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 73, br. 6, str. 844-849
Vrednovanje efekata primene usporivača u gradu Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresavuk@uns.ac.rs
Ključne reči: brzina; usporivači; merenje; analiza; efekti
Sažetak
Efekti mera postavljanja usporivača na teritoriji Grada Novog Sada su analizirani merenjem brzine pojedinačnih vozila na osnovu kojih je utvrđena srednja vremenska brzina saobraćajnog toka na lokacijama usporivača. Osim lokacija na kojima postoje usporivači, izvršeno je i merenje brzina u zonama škola i obdaništa i u ulicama u kojima nisu postavljena nikakva sredstva usporavanja saobraćaja. Efekti primene usporivača su analizirani u zavisnosti od nekoliko parametara, kao što su: postojanje razdelnog ostrva na lokaciji, prisustvo uličnog parkiranja, blizina pešačkog prelaza, a izmerene brzine su analizirane i u zavisnosti od definisanog režima dozvoljenih brzina na mikrolokaciji. U okviru analize brzina kretanja vozila razmatran je i uticaj tipa izvedbe i tipa usporivača na smanjenje brzine.
Reference
Bachok, K.S., Kadar, H.A.A., Mohamed, M.Z., Ibrahim, M. (2016) A theoretical overview of road hump effects on traffic speed in residential environments. Planning malaysia journal, 14(4): 343-352
Barbosa, M. (1995) Impact of traffic calming measures on speed on urban roads. University of Leeds-Department of Civil Engineering-Institute for Transport Studies, PhD thesis
Bogdanović, V. (2017) Primena prinudnih usporivača saobraćaja na teritoriji Grada Novog Sada sa posebnim osvrtom na metodologiju i uslove za implementaciju mera. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Iowa State University-Center for Transportation Research and Education (2002) Temporary speed hump impact evaluation. USA
Pau, M., Angius, S. (2001) Do speed bumps really decrease traffic speed? An Italian experience. Accident Analysis & Prevention, 33(5): 585-597
Ziolkowski, R. (2014) Influence of traffic calming measures on drivers behaviour. u: Cygas, Donatas; Tollazzi, Tomaz [ur.] The 9th International Conference 'Environmental Engineering 2014', Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1806844B
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka