Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 8, br. 2, str. 253-268
Uloge i kompetencije nastavnika prirode i društva u efikasnoj školi koja se ubrzano menja
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresaivko.nikolic@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: uloge nastavnika; kompetencije nastavnika; efikasna škola; emancipatorska uloga učenika
Sažetak
U novoj koncepciji nastave i drugih vidova pedagoškog rada, nastavnici obavljaju ranije i dobijaju nove uloge. Za inovirane stare i nove uloge nastavnici moraju sticati odgovarajuće kompetencije. Tako smo na početku rada jasno odredili šta su uloge, a šta kompetencije nastavnika i šta se podrazumeva pod efikasnom školom. Za potrebe ovog rada teorije smo svrstali u nekolike grupe imajući pritom u vidu da postoje brojna preplitanja među teorijskim koncepcijama, ali u savremenoj didaktičkoj literaturi najprisutnije su i praktičarima se najviše preporučuju: bihejvioristička, kritičko-komunikativna, konstruktivistička, misaoni modeli učenja i humanističke teorije učenja. Predmet ove teme je istraživanje stavova i mišljenja ispitanika o koncepciji efikasne škole, emancipatorskoj ulozi učenika i kompetencijama nastavnika za rad u efikasnoj školi, sa posebnim osvrtom na specifične kompetencije nastavnika u realizaciji ciljeva i zadataka nastave prirode i društva. U predmetu istraživanja implicirana je saznajna, motivaciona, inovativna i sistemski evaluativna komponenta. Cilj istraživanja je da se utvrde stavovi i mišljenja nastavnika i studenata o koncepciji efikasne škole u društvu koje se ubrzano menja; da se istraže emancipatorska uloga učenika i kompetencije nastavnika neophodne za rad u efikasnoj školi i delotvornoj nastavi. Istraživanjima smo utvrdili ključne indikatore i obeležja efikasnije škole u odnosu na tradicionalnu. Utvrđeni indikatori mogu biti značajan oslonac za modelovanje efikasnije škole, koja bi bila pedagoški razvijenija institucija i koja bi mogla optimalnije da zadovoljava stalno rastuće socijalne potrebe učenika.
Reference
Bajdenko, V.I. (2006) Vyjavlenie sostava kompetencij vypusknikov vuzov kak neobhodimyj ëtap proektirovanija GOS VPO novogo pokolenija: metodičeskoe posobie. Moskva: Issledovatel'skij centr problem kačestva podgotovki specialistov
Bognar, B. (2002) Kritičko-emancipacijski pristup stručnom usavršavanju učitelja osnovne škole. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu
Branković, N. (2009) Primena inovativnih modela u nastavi Prirode i društva i postignuća učenika. Novi Sad: Univetrzitet u N. Sadu (Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja)
Černova, G.A., Žukova, L.G., Mitjukova, I.V. (2008) Metodika prepodavanija obščestvoznanija v načal'noj škole. Moskva: Akademija
Danilović, M. (2010) Nastavnik kao uzor, model, idol kriza ili uspon nastzavničkog poziva i profesije. Beograd: Godišnjak Srpske akademije obrazovanja
Đuranović, M. (2007) Socijalna kompetencija učitelja u suvremenoj osnovnoj školi. u: Pedagogija - Prvi kongres pedagoga Hrvatske, Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo
Đurić, Đ. (2010) Ključne kompetencije nastavnika. u: Godišnjak Srpske akademije obrazovanja, Beograd
Ermakov, D.S. (2008) Formirovanie ëkologičeskoj kompetentnosti učaščihsja. Moskva: RUDN
Grdinić, B.R. (2003) Mesto i uloga nastave prirode i društva i poznavanje prirode u sistemu obrazovanja kod nas i u svetu. Norma, vol. 9, br. 1, str. 65-77
Knežević, Lj. (2005) Teorijski osnovi metodike nastave Prirode i društva. Beograd: Učiteljski fakultet
Peklaj, S. (2008) Definisanje nastavničkih kompetencija - početni korak u obnovi pedagoških studija. u: Kompetencije učitelja i vaspitača, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Rosandić, R., i dr. (2011) Obrazovanje i profesionalni razvoj nastavnika. Beograd
Suhorukov, V.D. (2009) Kompetencijski pristup u kontekstu didaktičkih tradicija i inovacija, u zborniku Formiranje osnovnih profesionalnih kompetencija budućih pedagoga u uslovima realizacije novih obrazovnih standarda i univerzitetski udžbenik. Moskva: BALSS
Suzić, N. (2005) Emocionalne kompetencije učenika, u zborniku Promenama do kvaliteta u radu škola. Beograd: Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije
Vilotijević, G. (2010) Emocionalne kompetencije nastavnika. u: Godišnjak Srpske akademije obrazovanja, Beograd, 2010
Vilotijević, M. (2001) Eksperimentalne škole kao nosioci razvojnih promena, u zborniku Eksperimentalne (ogledne) škole. Beograd: Učiteljski fakultet
Vilotijević, M. (1999) Didaktika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vilotijević, N. (2006) Integrativna nastava prirode i društva. Beograd: Školska knjiga
Zimnjaja, I.A. (2004) Ključne kompetentnosti kao rezultativno-ciljna osnova kompetencijskog pristupa u obrazovanju. http://old.vvsu.ru/dap/development_program/files/zimnyaya.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gufv1702253N
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2018.

Povezani članci

Zdravstvena zaštita (2018)
Didaktičko-metodičko usavršavanje nastavnika zdravstvene struke - osnov za primenu inovacija
Stojanović-Jovanović Biljana, i dr.

Inovacije u nastavi (2011)
Vaspitanje predškolskog deteta kroz integrisane aktivnosti upoznavanja okoline i fizičkog vaspitanja
Džinović Milanka, i dr.

Zb Filoz fak Priština (2019)
Razvoj didaktičkog shvatanja
Arsić Zvezdan M., i dr.

prikaži sve [20]