Akcije

Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Filozofska shvatanja o strukturi znanja i njihove pedagoške implikacije na koncepciju udžbenika
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
Ključne reči: koncepcija udžbenika; racionalizam; egzistencijalizam; pragmatizam; fenomenologija; struktura znanja; samorazvoj
Sažetak
Predmet rada su filozofska shvatanja o strukturi znanja i njihove pedagoške implikacije na koncepciji udžbenika. Koncepcija udžbenika je osvetljena sa stanovišta četiri filozofska pravca: racionalizam, egzistencijalizam pragmatizam i fenomenologija. Udžbenik predstavlja jedan od značajnijih činilaca koji učestvuju u formiranju razvijene ličnosti, koja treba na adekvatan način da se uklopi u život i rad sredine koja je okružuje.
Reference
Djui, D. (1934) Pedagogija i demokratija. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Kierkegaard, S. (1941) Concluding unscientific postscript to 'Philosophical fragments'. Princeton, NJ: Princeton University Press
Liotar, Ž. (1980) Fenomenologija. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Oljača, M.Đ. (1998) Self-koncept i samorazvoj. Novi Sad: Filozofski fakultet
Potkonjak, N.M. (1971) Egzistencijalizam i pedagogija. Pedagogija, sv. 2, str. 281-311
Vilotijević, M.V. (1999) Didaktika. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.