Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 24, br. 3-4, str. 97-110
Jean Paul Sartre - egzistencijalizam kao modus vivendi
Klinički centar Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd
Ključne reči: Sartr; egzistencijalizam; narcistička ličnosti; fenomenologija
Sažetak
U radu se ukazuje na osnovne postulate egzistencijalističko-fenomenološke filozofije i psihologije Žan Pol Sartra. Egzistencijalna fenomenologija pokušava da negira objektivističke (empirio-pozitivističke) principe psihologije. Ona ne istražuje činjenice, već značenja posredstvom ejdetske intuicije. U Sartrovom egzistencijalističkom konceptu kontigencije prestavlja mogućnost izbora, oličenje kreativnosti i negaciju sudbine kao projekta življenja. Sartr fenomenološkom metodologijom analizira i psihopatološke entitete, posebno shizofreniju i opisuje halucinatorne fenomene, smatrajući da oni imaju funkcionalnu ulogu, pri čemu prodiru u jezgro ličnosti uz naknadnu " psihopatološku adaptaciju " u vidu halucinatornog ponašanja. U poglavlju o ličnosti Žan Pol Sartra raspravlja se o evoluciji njegovog narcizma, kao jednog od ključnih motiva njegove filozofije istvaralačke aktivnosti. Sartrova egzistencijalna psihologija ("egzistencijalistička psihoanaliza") kroz proces samoposmatranja izučava sadržaje iskustva i svesti. Ona označava prekid sa doktrinarnim i okoštalim metodama u filozofiji i psihologiji, ukazujući da je put ka egzistencijalnom ostvarenju smisla čoveka antireligijski, usmeren na duhovno-telesnu sintezu i otvoren ka novim mogućnostima i značenjima.
Reference
Damjanović, A., Ilanković, N. (1998) Sindrom Kandinski-Klerambo-pokušaj tumačenja. Engrami - Jugoslovenski časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, 20, 3-4
Damjanović, A., Pejović, M., Miljević, Č. (1995) Šopenhauerova filozofija i njen hermeneutski uticaj na psihologiju i psihijatriju. Engrami - Jugoslovenski časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, 17 ( 1-2)
de Bovoar, S. (1996) Moć stvari I, II. Beograd, itd: Prosveta
Herš, Ž. (1998) Istorija Filozofije. Novi Sad: Svetovi
Jevremović, P. (1998) Psihoanaliza i ontologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Konta, M. (2000) Predgovor. u: Žan Pol Sartr [ur.] Romani i novele, Beograd: Paideia
Krstić, D. (1991) Psihološki rečnik. Beograd: Savremena administracija
Lenne, R. (1986) Strah - analiza i terapije. Samobor: A.G. Matoš
Lilar, S. (1982) Sartrova teorija ljubavi. Delo, 28, No 3
Martinović, Ž. (1985) Žan Pol Sartr i psihoanaliza. u: Martinović Ž. [ur.] Psihoanaliza i književnost, Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Milošević, N. (1989) Psihologija znanja. Beograd: Nolit
Niel, A. (1966) Jean Paul Sarter. Heros et victime de la ' conscience malnereus '. Paris: Gallimard
Rajar, Ž. (1981) Mučnina Žan Pol Sartra. Treći program Radio Beograda, 49. 165-236
Sartr, Ž. (1981) Sabrana dela. Beograd: Nolit
Ziherl, B.O. (1954) O egzistencijalizmu. Beograd, itd: Kultura
Zurovac, M.M. (1986) Umetnost kao istina i laž bića. Novi Sad: Budućnost
Zurovac, M.M. (1979) Sartrov misaoni horizont, Pogovor. u: Sartr: Novi eseji, Beograd: Rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Vojno delo (1999)
Teorijski pristup proučavanju ratnih iskustava
Danilović Neđo S.

Gl Adv komore Vojvodine (2004)
Kantova filozofija prava
Stepanov Radivoj Ž.

Gl Adv komore Vojvodine (2009)
Rehabilitacija neosnovano osuđenih lica
Brkić Snežana

prikaži sve [67]