Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:38
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 4 od 96  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 49, br. 3-4, str. 55-59
Ebštejnova anomalija u perioperativnom periodu kod pacijenta tokom nekardiohirurške operacije
aOpšta bolnica Kruševac, Služba anestezije, reanimacije i intezivne terapije
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet
cOpšta bolnica, Interno odeljenje, Odsek kardiologije
dKlinički centar Srbije, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Beograd

e-adresadrljmiric@gmail.com
Ključne reči: Urođene srčane mane; Ebštejnova anomalija; preoperativna priprema; nekardiohirurške operacije; ehokardiografija
Sažetak
Uvod: Ebštejnova anomalija (Ebstein anomaly), urođena srčana mana koja se odlikuje morfološkom i funkcionalnom abnormalnošću trikuspidne valvule uz pomeranje ušća trikuspidne valvule ka vrhu desne komore. Prikaz slučaja: Pacijent starosti 39 godina na Odeljenje hirurgije primljen je pod slikom akutnog abdomena i potrebom za hitnim operativnim lečenjem. Sprovedena je rutinska preoperativna priprema, laboratorijska obrada, pregled interniste i pregled anesteziologa na odeljenju. U anamnezi navodi povremene tegobe sa disanjem, pušač. Klinički status, osim primarnih tegoba uredan. Operativni tretman prošao uredno, četvrtog postoperativnog dana pacijent se požalio na gušenje, nedostatak vazduha i bol u grudima, preveden u intezivnu negu monitorizovan (spo2 87%, f oko 110/min, TA 90/60), urađene gasne analize i laboratorijska obrada (fibrinogen, D dimer) zbog sumnje na plućnu tromboemboliju konsultovan kardiolog, orjentacionim ultrazvukom viđena dilatacija desne pretkomore. Diskusija: Nekardijalne operacije kod pacijenata sa postojećom urođenom srčanom manom spadaju u visokorizične operacije sa povećanim morbiditetom i mortalitetom u perioperativnom periodu. U skladu sa pratećim patoanatomskim i patofiziološkim promenama koje definišu urođenu srčanu manu mora se napraviti detaljan plan - anesteziološki menadzment za svakog pacijenta posebno. Hemodinamska i respiratorna stabilnost sa izbegavanjem hipoksije i paradoksalnih poremećaja ritma osnovni su postulati kod pacijenata sa Ebštejnovom anomalijom.
Reference
Acharya, P., Ross, A.J., Gitler, B. (2017) Ebstein Anomaly with QRS Fragmentation on Electrocardiogram. J Investig Med High Impact Case Rep, Jan-Mar; 5(1)
Amber, M., Vishal, A., Kartik, P., Mausam, S., Kamal, S., Pranav, S., Sumbul, S., Nilesh, O., Himani, P. (2018) Ebstein's Anomaly: 'the One and a Half Ventricle Heart'. Braz J Cardiovasc Surg, 33(4):353-61
Andleeb, R., Kumar, R. (2019) Anesthetic management of a parturient with Ebstein anomaly posted for medical termination of pregnancy. Ain-Shams J Anesthesiol, 11, 25
Bhashyam, S., Krishna, P.P., Sowbhagya, L.B., Bramhaji, R.K.V.P. (2014) Anesthetic Management of a Known Case of Ebstein's Anomaly Posted for Hemithyroidectomy: A Case Report. Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences, 3(50): 11860-11865
Dearani, J.A., Danielson, G.K. (2003) Tricuspid valve repair for Ebstein's anomaly. Oper Tech Thorac Cardiovasc Surg, 8:188-192
Došen, D., Strozzi, M., Anić, D. (2016) Ebsteinova anomalija - prikaz slučajeva. Cardiol Croat, 11(1-2):66-70
Gite, J.V., Gangakhedkar, G.R., Nadkarni, M. (2018) Anaesthetic management of emergency lower segment caesarean section in a patient with Ebstein's anomaly. Indian J Anaesth, 62(11):915-916
Hebe, J. (2000) Ebstein's anomaly in adults: Arrhythmias: diagnosis and therapeutic approach. Thorac Cardiovasc Surg, Aug;48(4):214-9
Hom, C.A., Uppal, R., Khaitan, M. (2012) Laparoscopic cholecystectomy in a patient with Ebstein's anomaly: Anesthetic considerations. Saudi Journal of Anaesthesia, Vol. 6, Issue 3, July-September
Osuda, M., Edanaga, M., Takada, Y., Maruyama, D., Mimura, M., Yamakage, M. (2013) Anesthetic management of an adult patient with Ebstein's anomaly. Masui, May;62(5):600-3. Japanese
Pedro, da S.J., da Fonseca, da S.L. (2012) Ebstein's Anomaly of the Tricuspid Valve: The Cone Repair. Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Ann, 15:38-45
Rathna, R., Tejesh, C.A., Manjunath, A.C., Mathew, K.T. (2008) Anesthesia for incidental surgery in a patient with Ebstein's anamoly. SAARC J Anesth, 1: 85-87
Ross, F.J., Latham, G.J., Richards, M., Geiduschek, J., Thompson, D., Joffe, D. (2016) Perioperative and Anesthetic Considerations in Ebstein's Anomaly. Semin Cardiothorac Vasc Anesth, Mar;20(1):82-92
Rydzewska, K., Sylwestrzak, O., Krekora, M., Słodki, M., Respondek-Liberska, M. (2020) Ebstein's anomaly: Epidemiological analysis and presentation of different prenatal management. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine
Safi, L.M., Liberthson, R.R., Bhatt, A. (2016) Current Management of Ebstein's Anomaly in the Adult. Curr Treat Options Cardiovasc Med, Sep;18(9):56
Saxena, K.N., Mandal, A., Wadhwa, B. (2018) Anesthetic Management in a Patient with Ebstein Anomaly. J anesthesiol pain res, 1: 105
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.5937/pramed2004055M
objavljen u SCIndeksu: 13.02.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka