Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 22, br. 1, str. 25-30
Usaglašenost poslovne i ekološke etike - preduslov zaštite životne sredine i održivog razvoja u eri snažnog naučno-tehnološkog razvoja
aVrnjačka Banja
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresacukanovickaravidicmarija@gmail.com
Ključne reči: poslovna etika; ekološka etika; životna sredina i održivi razvoj; socijalna ekologija; ekološka ekonomija
Sažetak
Zaštita životne sredine i održivi razvoj jedan je od najakutnijih problema u eri snažnog naučno-tehnološkog i ekonomskog progresa. Preduslov rešavanja tog akutnog problema današnjice je usaglašenost poslovne i ekološke etike - omogućiti visok tempo ekonomskog rasta a da se pri tome nanese što je moguće manja šteta životnoj sredini. Put ka tom usaglašavanju su osnovni principi novih naučnih disciplina: socijalne ekologije i ekološke ekonomije. Oni ukazuju na to da su ekonomski i ekološki sistem dva dela jedne celine. Jagma za nekontrolisanim uvećanjem profita je prošlost a poslovna etika mora u sebi sve više da sadrži humaniji odnos prema prirodi.
Reference
*** (1987) Our common future: The World commission on Environmental and Development. Oxford-New York: Oxford University Press
*** (1982) Deklaracija Konferencije Ujedinjenih nacija o čovekovoj sredini. Stockholm, Princip 5
*** Ekonomske posledice globalizacije. www.cuot.bg.ac., ils, str.1
Amidon, D.M. (1997) Innovation strategy for the knowledge economy. Boston, MA, USA: Butterforth-Heinemann, p.p. 168
Beovan, C. (2009) No Impact Man: The Adventures of a Guilty Liberal Who Attempts to Save the Planet, and the Discoveries He Makes About Himself and Our Way of Life in the Process. New York: Farrar, Straus and Giroux
Damjanović, P. Poslovna etika. Beograd: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, str. 151
Despotović, R. (1990) Ekologija i okolina. Revija rada, 231, str.6
Jegdić, V. (2010) Međusektorska partnerstva - uslov održivog razvoja i odgovor na izazove globalizacije. Socijalna misao, vol. 17, br. 2, str. 153-173
Kanazir, D. (1975) Ekološke krize je proizašla iz narušavanja odnosa čoveka i prirode. Čovek i sredina, Beograd, 1, str. 8
Major, F. (1991) Sutra je već kasno. Jugoslovenska revija, Beograd, str. 202
Major, F. (1997) UNESKO - ideal i akcija. Beograd: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Srbije, str.51-57
Marković, M.D., Ilić, B.B., Ristić, L.Ž. (2012) Ekološka ekonomija. Beograd: Etno stil, II deo, str. 247-260
Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije (2008) Ekonomija ekologije i Ekologija ekonomije. Beograd: UNESKO
Mofid, K. (2008) Information Age and Globalisation for the common God: A Cultural, Social, Economic, Political, Spiritual and Moral Reflection on Global Media Globalisation. u: Global Communication Association Annual Conference, Sultan Qaboos University, Museat, Oman, 20-21 October 2008
Pavlović, B. (2011) Održivi razvoj i univerzitetsko obrazovanje. Beograd: Unverzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka-Centar za ekološku politiku i održivi razvoj, str. 13-31, ISBN 978-86-8431-50-3
Pavlović, B. (1987) Poredak i alternativa. Nikšić: Univerzitetska riječ, str. 168
Radović, I. (2011) Međunarodna dekada biodiverziteta UN (2011-2020) i održivi razvoj. u: Pavlović Vukašin [ur.] Univerzitet i održivi razvoj, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka-Centar za politiku i održivi razvoj, str. 31-63: ISBN 978-86-8431-50-3
Radović, I. Rizici i posledice narušavanja biodiverziteta - jedan od glavnih problema današnjice. u: Keković Z., Keštović Ž. [ur.] Krizni menadžment i prevencija krize, Univerzitet u Beogradu-Fakultet bezbednosti, str. 177-206
Tenternet, S. (2001) The internets Curtain of Age. Washington: National Academies Press (NAP), pp. 256
Tofler, A. (1975) Šok budućnosti. Rijeka: Otokar Keršovani
Trifunović, S. (2012) Poslovna etika. Kruševac: ICIM, str. 170
Trifunović, S. (2003) Globalization and new rural transformations. Acta Agricultural Serbica, Vol. VII, 16, 3-81, pp. 65-75
Trifunović, S. (2003) Ecological crisis, rural development and education for change: Certain aspects. u: 20th Biennial Conference European Rural Sociology Association 2003: 'Work, Leisure and Development in Rural Europe Today', Sligo, Ireland, 18-22.VIII, www.sligorural.org
UNDP Numan Development Report. www.undp.org., 206., pp.33
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/IMK1601025B
objavljen u SCIndeksu: 20.06.2020.

Povezani članci

Strani pravni život (2003)
Kultura mira - jedan pogled
Nikolić Zoran

Ekonomika (2001)
Ekološko obrazovanje i usmeravanje privrednog razvoja
Marković Danilo Ž.

Ekonomika (2004)
Regionalni razvoj Balkana i suverenost Balkanskih država
Marković Danilo Ž.

prikaži sve [19]