Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 201  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 4, br. 1, str. 7-17
Ekološko preduzetništvo i održivi razvoj
Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija

e-adresaemilija.lepojevic@bpa.edu.rs, nikola.samardzic@bpa.edu.rs
Sažetak
Konceptu održivog razvoja danas pripada centralno mesto u razmatranju dugoročne perspektive opstanka čovečanstva. Poslednje decenije razvoja nose obeležja velikih promena, a nosioci tih promena su upravo preduzeća, a preduzetništvo je, pored ekonomskog napretka, doprinelo civilizovanom razvoju društva. Društveni prosperitet raste onda kada se sprovode inovativni procesi, ekonomija koja je zasnovana na znanju i sprovode principi održivog razvoja. Cilj rada je da se dovede u vezu preduzetništvo i održivi razvoj i pokaže međusobna isprepletenost komponenata održivog razvoja sa ekološkim komponentama.
Reference
Antić, Z. (2013) Preduzetništvo. Beograd: Beogradska poslovna škola-Visoka škola strukovnih studija
Avakumović, J. (2020) Menadžment intelektualnog kapitala u sportskim organizacijama. Menadžment u sportu, Vol. 11, No. 1, str.12-17
Avlijaš, R. (2010) Preduzetništvo. Beograd: Univerzitet Singidunum
Devetaković, S., Jovanović-Gavrilović, B., Rikalković, G. (2016) Nacionalna ekonomija. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Ekonomski fakultet
Filser, M., Kraus, S., Roig-Tierno, N., Kailer, N., Fischer, U. (2019) Entrepreneurship as Catalyst for Sustainable Development: Opening the Black Box. Sustainability, vol. 11(16), pages 1-18, August
Hall, J.K., Daneke, G.A., Lenox, M.J. (2010) Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions. Journal of Business Venturing, 25(5): 439-448
Koprivica, A. (2021) Pravosudni sistem u tranzicionim ekonomijama. Revija prava javnog sektora, 1(2), 7-28
Mieszajkina, E. (2016) Ecological Entrepreneurship. Problemy ekorozwoju / Problems of sustainable development, 12(1), 163-171, http://ekorozwoj.pollub.pl/
Milanović, T. (2020) Preduzetništvo. Beograd: Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd
Petrović, N. (2016) Ekološki menadžment. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Pivašević, J., Hafner, P. (2013) Institucionalna dimenzija održivog razvoja. Škola biznisa, br. 3-4, str. 119-128
Štrbac, N., Vuković, M., Voza, D., Sokić, M. (2012) Održivi razvoj i zaštita životne sredine. Reciklaža i održivi razvoj, vol. 5, br. 1, str. 18-29
Urbaniec, M. (2018) Sustainable Enterpreneurship: Innovation-Related. Polish Journal of Enviromental Studies, 27(4): 1773-1779
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/OdrRaz2201007L
primljen: 21.03.2022.
prihvaćen: 11.05.2022.
objavljen u SCIndeksu: 18.06.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka