Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 3 od 91  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 13, br. 3, str. 51-68
Ekonomske implikacije razvoja softverske industrije u Srbiji
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare - Sirmijum, Sremska Mitrovica

e-adresarastovacd@gmail.com, dmadukic@gmail.com, nicicmilica1@gmail.com
Ključne reči: softverska industrija; telekomunikacije; računarsko programiranje; ekonomski parametri; ekonomski razvoj
Sažetak
Na osnovu aktuelnih podataka i dokumenata koji su na raspolaganju od strane relevantnih statističkih organizacija, u ovom radu je prezentovan prikaz i analiza statističkih i ekonomskih pokazatelja razvoja softverskih proizvoda u Srbiji, uz paralelni pregled adekvatnih podataka za Evropsku uniju. U radu je korišćena deskriptivna metoda za uporednu analizu podataka o broju preduzeća, broju zaposlenih, prosečno ostvarenoj zaradi po zaposlenom, kao i ostvarenom prometu iz delatnosti Telekomunikacija, Računarskog programiranja i Informisanja. Usled velikih razlika u veličini zemalja i jačini ekonomija, posmatrani su pre svega trendovi u pomenutim oblastima i praćenim i analiziranim ekonomskim parametrima - zaposlenost, prosečna zarada i ukupan izvoz, odnosno promet usluga. Dobijeni rezultati ukazuju da je u Srbiji evidentan izuzetan razvoj i potencijal u oblasti Računarskog programiranja, za sva tri analizirana parametra, dok ostale delatnosti iz oblasti Informisanja i komunikacija, za sada, ne pokazuju značajan rast. Sa druge strane, u Evropskoj uniji analizirane oblasti pokazuju stabilnost analiziranih parametara u datom periodu. To ukazuje da je u EU dostignut visok nivo razvoja i da se značajan napredak sada već sporije ostvaruje. Uz ovakav trend razvoja, oblast računarskog programiranja će verovatno biti prva privredna oblast u kojoj Srbija može da sustigne evropski nivo.
Reference
*** (2010) Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine. Službeni glasnik RS, Br. 51
Abasova, S.H.Q., Safarov, R.A.O. (2020) The role of ICT sector in innovations'developing for support e-trade in Azerbaijan. Aktual'nye problemy èkonomiki, sociologii i prava, (2), 8-11
De-Miguel-molina, B., Hervas-Oliver, J.L., Boix, R., De-Miguel-Molina, M. (2012) The Importance of Creative Industry Agglomerations in Explaining the Wealth of European Regions. European Planning Studies, 20(8): 1263-1280
Dukić, D. (2010) Inovativnost i preduzetništvo u Srbiji u kontekstu evropskih integracionih procesa. u: Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa 'Društveni izazovi evropskih integracija - Srbija i uporedna iskustva', Novi Sad: FPPS, str. 404-421
ECORYS (2009) FWC Sector Competitiveness Studies: Competitiveness of the EU SMEs in the ICT services industry. Rotterdam, Final Report for the Directorate-General Enterprise & Industry
European Commission (2010) Europe's Digital Competitiveness Report. Vol. I. Commission Staff Working Document SEC
Eurostat, European Statistical Office (2019) Septembar 29, Preuzeto sa: https://ec.europa.eu/eurostat/web/productsdatasets/-/inn_cis9_prod
Kiisk, V., Rungi, M. (2020) Knowledge cannibalism in the European ICT sector. The Learning Organization
Kleibrink, A., Radovanović, N., Kroll, H., Horvat, D., Kutlača, D., Živković, L. (2018) The potential of ICT in Serbia: An emerging industry in the European context. Luxembourg: Publications Office of the European Union, EUR 29558 EN
Leydesdorff, L. (2006) Knowledge-based economy: Modeled, measured, simulated. Boca Raton: Universal Publishers
Madudova, E., Čorejova, T., Valica, M. (2018) Economic Sustainability in a Wider Context: Case Study of Considerable ICT Sector Sub-Divisions. Sustainability, 10(7): 2511-2511, July
Martinuzzi, A., Kudlak, R., Faber, C., Wiman, A. (2011) CSR activities and impacts of the retail sector. RIMAS Working Papers, 4/2011, 1-31
NBS (2019) Sapoštenje. Septembar 5. Preuzeto sa: https://www.nbs.rs/internet/latinica/scripts/showContent.html? id=12463&konverzija=yes
NBS (2019) Bilans usluga (BPM6). Septembar 5. Preuzeto sa: https://www.nbs.rs/internet/cirilica/80/ platni_bilans.html
Ojala, T., Mettälä, M., Heinonen, M., Oksanen, P. (2020) The ICT sector, climate and the environment: Interim report of the working group preparing a climate and environmental strategy for the ICT sector in Finland
Osterweil, L. (2011) Software Processes are Software Too. u: Engineering of Software, Berlin-Heidelberg: Springer, 323-344
Privredna komora Srbije, Centar za strateške analize, analitiku, planiranje i publikacije (2017) Bilten Privredne komore Srbije (BPK). Resavska 13-15, (2019, Septembar 5). Preuzeto sa: https://www.pks.rs/vesti/bilten-centra-zaprivredna-pitanja-1258
Rastovac, D., Dukić, D., Ničić, M. (2016) Declaration on the transformation of Europena industry and enterprises. u: Conference on the digital transformation of European industry and enterprises, February, Brussels: EC, 66
Republički zavod za statistiku (2015) Statistički godišnjak Republike Srbije. Beograd, Milana Rakića 5 (2019, Septembar 5). Preuzeto sa: http://publikacije.stat.gov.rs/G2015/Pdf/G20152016.pdf
Republički zavod za statistiku (2016) Statistički godišnjak Republike Srbije. Beograd, Milana Rakića 5 (2019, Septembar 5). Preuzeto sa: http://www.stat.gov.rs/sr-Latn/publikacije/?d=2&r
Republički zavod za statistiku (2018) Statistički godišnjak Republike Srbije. Beograd, Milana Rakića 5 (2019, Septembar 5). Preuzeto sa: http://www.stat.gov.rs/sr-Latn/publikacije/?d=2&r
Savić, Lj., Lutovac, M. (2017) Novi koncept industrijske politike u Evropskoj uniji. Ekonomske ideje i praksa, br. 25
StartIT (2019) Treće istraživanje srpske programerske scene. Beograd, (2020, Jul 18). Preuzeto sa: https://startit.rs/rezultatiistrazivanja-programerske-scene-u-srbiji-sve-je-vise-zena-u-strucijavascript-najpopularnija-tehnologija-plate-seniora-porasle
Strenitzerova, M.D.M. (2014) The possibility of implementation the personnel controlling in computer programming and consultancy companies. Comparative European Research (CER ), 27-27
Tanašćuk, N. (2006) U susret sprovođenju politike strategije razvoja informacionog društva. u: Naučno stručno konferencija Ziteh
The World Economic Forum (2010) The Global Competitiveness Report 2010-2011. Geneva, Switzerland, Preuzeto sa:http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm
Trišić, M. (2019) Uloga i značaj programa Evropske unije u regionalnom razvoju Srbije. Bizinfo (Blace), vol. 10, br. 2, str. 79-94
Vidas-Bubanja, M., Popovčić-Avrić, S. (2018) Izazovi digitalne transformacije privrede Srbije / the Challenges of Digital Transformation of the Serbian Economy. u: How to Cope with Disrupted Times, 782
Živković, L., Kutlača, Đ., Kleibrink, A., Štrbac, D. (2018) Characteristics of the software industry in Serbia. Ekonomika preduzeća, vol. 66, br. 3-4, str. 226-236
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/etp2003051R
primljen: 15.09.2020.
revidiran: 30.09.2020.
prihvaćen: 12.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Megatrend revija (2011)
Indeks industrijske proizvodnje - prva serija srpske ekonomske statistike
Radović-Stojanović Jelena, i dr.

Ekonomika (2011)
(Ne)zaposlenost u uslovima globalne ekonomske krize u Srbiji
Mitrović Ljubomir, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2011)
Potencijalne količine biomase za proizvodnju energije u Srbiji
Brkić Miladin, i dr.

prikaži sve [16]