Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 5 od 17  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 4, br. 2, str. 55-65
Primena elektronskog poslovanja u distribuciji usluga osiguranja
aVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
bVisoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof. dr Radomir Bojković', Kruševac

e-adresapiljanivan@gmail.com, tatjana.piljan@indmanager.edu.rs, dusan.cogoljevic@vspep.edu.rs
Sažetak
U radu je prikazan značaj informacionokomunikacionih tehnologija za razvoj poslovanja osiguravajućih društava, sa posebnim osvrtom na dosadašnji razvoj i potencijale za dalji razvoj marketinga, a naročito distribucije proizvoda osiguranja, koja se oslanja na informacionokomunikacione tehnologije, pre svega na internet. Ovde posebno mesto zauzima internet marketing kao najčešći vid korišćenja interneta među osiguravajućim društvima. Preoblikovanje poslovnih procesa, tako da budu usklađeni sa principima elektronskog poslovanja, postaće u bliskoj budućnosti uobičajeno čak i kod manjih privrednih subjekata, a nekada konzervativne finansijske institucije, kakva su osiguravajuća društva oduvek bila, sve više se okreću e-osiguranju od koga se, uprkos velikim troškovima njegovog uvođenja i početnim problemima u funkcionisanju, već u bliskoj budućnosti mnogo očekuje, tako da u mnogim zemljama postaje sve više prihvaćeno, u većem ili manjem obimu. Mobilne komunikacije donose najveće promene u elektronskom poslovanju. Već danas njihova raširenost među potrošačima nudi velike mogućnosti za davaoce usluga. Osiguravajuća društva u našoj zemlji u ovom trenutku ne nude svoje usluge preko ovog specifičnog komunikacionog kanala, ali se u vrlo bliskoj budućnosti može očekivati promena i na ovom polju, jer preduslovi za tako nešto već danas postoje u Srbiji. U prilog tome ide informacija da su određena osiguravajuća društva u zemljama u okruženju već aktivirala svoje prve aplikacije za pametne telefone, a slične aplikacije namenjene bankarstvu već funkcionišu u Srbiji.
Reference
Dibb, S., i dr. (1995) Marketing. Zagreb
Kotler, P. (2001) Marketing management: Analysis, planning, implementation, and control / Upravljanje marketingom - analiza, planiranje, primena i kontrola. Zagreb
Martinović, M. (2010) Nadzor zasnovan na proceni rizika. Ekonomika, vol. 56, br. 1, str. 160-167
Piljan, I. (2013) Possibilities for development of life insurance market in Serbia. u: Entrepreneurship: Economic development and finance, Beograd: VŠPEP, pp. 266-285
Stojanov, A., Ugrinov, D., Vaić, E. (2010) Finansijska revizija javnog sektora - osnova za aktivni poslovni ambijent. Tranzicija, vol. 25-26, 146-155
Vujicić, S. (2013) Innovations in the function of developing competitiveness and efficiency in the Republic of Serbia. u: Entrepreneurship: Economic development and finance, Beograd: VŠPEP, pp. 108-125
Živadinović, J. (2011) Elektronsko poslovanje. Beograd: VŠPEP
Živadinović, J. (2011) Menadžment informacioni sistemi. Beograd: VŠPEP
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1602055P
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomika (2010)
Primena modernih tehnika u postizanju aktuarske ravnoteže penzijskih fondova
Martinović Maja

Serb J Engin Manag (2021)
Mogućnosti održivog razvoja malih gradova
Ugrinov Dragan, i dr.