Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 9 od 31  
Back povratak na rezultate
Značaj uvođenja organizovanog praćenja i unapređenja energetske efikasnosti u JP EPS
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
bJP EPS, Direkcija za OIE, Beograd

e-adresaanikolic@ieent.org, vladimir.djordjevic@eps.rs
Sažetak
Proces priprema uvođenja energetskog menadžmenta (EnMS) na nivou preduzeća koja su značajni potrošači energije je započeo usvajanjem Zakona o efikasnom korišćenju energije. Obzirom da su ovim Zakonom obuhvaćeni i sektori za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije, jasno je da je i JP EPS u obavezi da uvede EnMS i sprovodi zahteve definisane zakonskom regulativom. U radu je dat pregled rezultata prve faze uvođenja sistema za praćenje i unapređenje energetske efikasnosti Elektroprivrede Srbije u proizvodnji uglja i proizvodnji i distribuciji električne i toplotne energije. Posebno su istaknute mere za unapređenje energetske efikasnosti, sa akcentom na veće energetske i finansijske uštede i kraći rok povraćaja uloženih sredstava. Ovako sistematizovane mere treba takođe da posluže kao dobra osnova za dalje faze uvođenja i sprovođenja sistema energetskog menadžmenta.
Reference
*** (2013) Zakon o efikasnom korišćenju energije. Sl. Glasnik RS, br. 25
*** (2009/2011) Zakon o planiranju i izgradnji. Sl. Glasnik RS, br. 72/09, 81-09 - ispravka, 64/10 - US i 24/11
*** (2011) Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada. Sl. Glasnik RS, 61
*** (2012) Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada. Sl. Glasnik RS, 69
*** (2012) Guidance note on Directive 2012/27/EU on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EC, and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC, article 8: Energy audits and energy management systems
*** (2012) Guidance note on Directive 2012/27/EU on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EC, and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC, article 14: Promotion of efficiency in heating and cooling
*** (2012) Guidance note on Directive 2012/27/EU on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EC, and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC, article 15: Energy transformation, transmission and distribution
*** (2013-2015) Studija - analiza potencijala i programa organizovanog praćenja i unapređivanja energetske efikasnosti EPS-a u proizvodnji uglja i proizvodnji i distribuciji električne i toplotne energije. JP EPS, br. 446/16-13
*** (2012) Standard SRPS ISO 50001:2012. Sl. Glasnik RS, 80/12, Institut za Standardizaciju Srbije, 25.07.2012
*** (2014) International standard ISO 50002, energy audits: Requirements with guidance for use. ISO, 12.05.2014
*** (2014) International standard ISO 50004, energy management systems: Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an energy management system. ISO, 20.01.2014
Japan International Cooperation Agency (2011) The study for introduction of energy management system in energy consumption sectors in the Republic of Serbia: Final report. June
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zeint25-9320
objavljen u SCIndeksu: 05.01.2016.
metod recenzije: jednostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka