Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 29  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 43, br. 2, str. 73-88
Društvena odgovornost u elektronskoj trgovini - uticaj na zadovoljstvo i lojalnost korisnika internet promocije turističkih usluga
aUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
bUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresaradenko.maric@yahoo.com
Sažetak
Cilj ovog rada je da se na bazi teorijskog i empirijskog istraživanja utvrdi da li se i u kojoj meri primena koncepta društvene odgovornosti u elektronskoj trgovini i marketingu odražava na zadovoljstvo i lojalnost potrošača koji se opredeljuju za on-line kupoprodaju. Osnovni zadatak je da na primeru globalne on-line kupovine i prodaje turističkih usluga testiramo osnovnu hipotezu o postojanju statistički značajne povezanosti između primene koncepta društvene odgovornosti i zadovoljstva i lojalnosti potrošača. Sprovedeno je empirijsko istraživanje na uzorku od 409 ispitanika iz izabranih zemalja: Srbije, Turske, Egipta, Italije i Španije. Za tumačenje dobijenih rezultata i utvrđivanje stepena povezanosti između navedenih varijabli korišćen je koeficijent kontigencije i Pearson-ov koeficijent korelacije. Na osnovu sagledavanja dobijenih rezultata, testiranje je pokazalo da postoji značajna statistička povezanost između primene koncepta društvene odgovornosti i zadovoljsta i lojalnosti potrošača. Na bazi takvih rezultata predložene su mere neophodne za definisanje modela društveno odgovornog poslovanja u elektronskoj trgovini koji će biti opšte obavezujući za sve on-line oglašivače. Predlozi za buduća istraživanja dati su u radu.
Reference
Anderson, R.E., Srinivasan, S.S. (2003) E-satisfaction and e-loyalty: A contingency framework. Psychology and Marketing, 20(2): 123-138
Clark, C. (2000) Differences between public relations and corporate social responsibility: An analysis. Public Relations Review, 26(3): 363-380
Cruz, J.M. (2008) Dynamics of supply chain networks with corporate social responsibility through integrated environmental decision-making. European Journal of Operational Research, 184(3): 1005-1031
Dawkins, F. (2008) An Exploratory Analysis of Corporate Social Responsibility and Disclosure. Business Society, 52(2): 245-281
Garriga, E., Mele, D. (2004) Corporate social responsibility theories: Mapping the territory. Journal of Business Ethics, 53, str. 52 -53
Kracht, J., Wang, Y. (2010) Examining the tourism distribution channel: evolution and transformation. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(5): 736-757
Lee, M.K.O., Turban, E. (2001) A trust model for consumer internet shopping. International Journal of electronic commerce, 6(1): 75-91
Marić, R., Đurković, T., Vemić-Đurković, J. (2011) Moral dilemmas of employees: A public or a corporate benefit. Industrija, vol. 39, br. 1, str. 67-85
Matten, D., Moon, J. (2004) Corporate Social Responsibility. Journal of Business Ethics, 54(4): 323-337
Morrison, A.J., King, B.E.M. (2002) Small tourism businesses and e-commerce: Victorian tourism online. Tourism and Hospitality Research, 4(2): 104-115
Morsing, M., Schultz, M. (2006) Corporate social responsibility communication: Stakeholder information, response and involvement strategies. Business Ethics: A European Review, vol. 15 (4), str. 323-338
Salmones, M.G., Crespo, A.H., del Bosque, I.R. (2005) Influence of Corporate Social Responsibility on Loyalty and Valuation of Services. Journal of Business Ethics, 61(4): 369-385
Salwani, I.M., Marthandan, G., Norzaidi, M.D., Chong, S.C. (2009) E‐commerce usage and business performance in the Malaysian tourism sector: empirical analysis. Information Management & Computer Security, 17(2): 166-185
Srinivasan, S.S., Anderson, R., Ponnavolu, K. (2002) Customer loyalty in e-commerce: an exploration of its antecedents and consequences. Journal of Retailing, 78(1): 41-50
Werthner, H., Ricci, F. (2004) E-commerce and tourism. Communications of the ACM, 47(12): 101-105
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/industrija43-7902
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman