Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 4, str. 1641-1661
O elektronskoj formi ugovora u domaćem pravu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaS.Radovanovic@pf.uns.ac.rs, N.Miscevic@pf.uns.ac.r
Projekat:
Projekat: Pravna tradicija i novi pravni izazovi za 2018. godinu, nosilac Pravni fakultet u Novom Sadu

Ključne reči: elektronska forma ugovora; pisana forma ugovora; zaključenje ugovora elektronskim putem; elektronski potpis
Sažetak
Elektronska forma ugovora je novi institut obligacionog prava koji je nastao kao posledica razvoja elektronske trgovine i nastojanja da se ugovorima zaključenim putem interneta obezbedi pravno dejstvo. Na nivou Evropske unije doneti su propisi sa ciljem da se otklone prepreke punovažnom zaključenju ugovora elektronskim putem, a jedna od tih prepreka su svakako uslovi koji se tiču forme ugovora. Nakon toga usledile su odgovarajuće izmene postojećih propisa u zemljama članicama Evropske unije, ali i zemljama koje nastoje da to u budućnosti postanu. U radu je ispitana podobnost elektronske forme da zameni pisanu u slučajevima kada je ona predviđena kao bitan uslov za punovažan nastanak ugovora. Takođe, u radu su analizirana domaća zakonodavna rešenja koja se odnose na elektronsku formu ugovora. Osim toga, ispitano je da li u Zakonu o obligacionim odnosima postoji osnov za priznanje elektronske forme ugovora kao zamene za pisanu, te je dat predlog načina regulisanja elektronske forme ugovora radi otklanjanja postojećih nejasnoća na koje su autori ukazali u radu.
Reference
*** (2017) Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Sl glasnik RS, br. 94
*** (2004) Zakon o elektronskom potpisu. Službeni glasnik RS, broj 135
*** (2009) Zakon o elektronskom dokumentu. Službeni glasnik RS, broj 51
*** (1985-1993) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, 'Sl. list SRJ', br. 31/93
*** (2003) Sl list SCG, br. 1, Ustavna povelja
*** (2013) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini. Sl. glasnik RS, br. 95
*** (2009-2013) Zakon o elektronskoj trgovini. Sl glasnik RS, br. 41/2009; 95/2013
*** (2005-2018) Hrvatski Zakon o obveznim odnosima. NN, 35/05, 41/08, 125/11, 78/1529/18) na snazi od 01.08.2015
Antić, O. (2012) Obligaciono pravo. Beograd, 344
Bettendorf, J. (2005) Elektronische Dokumente und Formqualität. Reinische Notarzeitschrift (RnotZ), 277
Brox, H., Walker, W. (2014) Allgemeiner teil des BGB. München, 140
Đurđević, D. (2014) Javnobeležnička delatnost. Beograd, 23-25
Heinrich, D. (2002) Burgerliches Gesetzbuch Handbuchkommentar. Baden Baden, 82
Karanikić-Mirić, M. (2015) Istorija pooštravanja zakonske forme ugovora o otuđenju nepokretnosti u srpskom pravu. Teme, vol. 39, br. 4, str. 1295-1317
Köhler, H. (2013) BGB Allgemeiner Teil: Ein Studienbuch. München, 187
Loza, B. (1980) Komentar Zakona o obligcionim odnosima. Beograd, 218
Lutz-Indigo, P. (2003) Die gesetzlichen Formen des Rechtsgeschäfts. Aachen, 168
Mankowski, P. (2010) Formzwecke. JuristenZeitung, 65(13): 662
Matić, T. (2006) Elektronički oblik ugovora i isprava - novi oblik?. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1, 171
Milošević, L. (1974) Obligaciono pravo. Beograd, 81-83
Nikolić, D. (2017) Uvod u sistem građanskog prava. Novi Sad, 339-341
Nikšić, S. (2004) Elektronička trgovina i ugovori. Suvremeno poduzetništvo - časopis za promicanje poduzetništva i tržišnog gospodarstva, 9, 99
Nikšić, S. (2002) Trenutak perfekcije ugovora sklopljenih elektroničkim putem. Pravo u gospodarstvu, 4, 308-316
Perović, S. (1964) Formalni ugovori u građanskom pravu. Beograd, 61
Popov, D. (2012) Građansko pravo (opšti deo). Novi Sad, 203
Pušac, J. (2014) Forma obligacionih ugovora. Godišnjak fakulteta pravnih nauka, 4, 207
Radišić, J. (2016) Obligaciono pravo. Niš, 120
Radovanović, S. (2008) Zaključivanje ugovora putem Interneta - ide li pravo u korak sa vremenom?. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 3, str. 279-291
Radovanović, S., Pajtić, B., Radovanović, S., Dudaš, A. (2018) Obligaciono pravo. Novi Sad, 240
Reithmann, C. (1972) Allgemeines Urkundenrecht, Beweise, Begriffe und Beweisregeln. Köln, 1-4
Salma, J. (1985) Forma obligacionih ugovora. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 1, 204-206
Salma, J. (2009) Obligaciono pravo. Novi Sad, 316-319
Stanivuković, M. (2004) Zaključivanje ugovora o međunarodnoj prodaji putem elektronskih sredstava komunikacije - neki pravni problemi. Pravni život, vol. 53, br. 11, str. 343-360
Tešić, N. (2014) O značaju forme za promet nepokretnnosti - analiza sudske prakse pre uvođenja javnobeležničkog zapisa u srpsko pravo. u: [ur.] Usklađivanje poslovnog prava Srbije s pravom Evropske unije, Beograd, fn. 32, 486, 487
Tonner, K., Willingmann, A., Tamm, M. (2010) Vertragsrecht Kommentar. Köln, 75
Trnavci, G. (2009) Zaključivanje, punovažnost i dokazivanje elektronskih ugovora: komparativna analiza. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, br. 1
Vizner, B. (1978) Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Zagreb, 331
Vodinelić, V.V. (2014) Građansko pravo - uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd, 164
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-20325
objavljen u SCIndeksu: 24.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka