Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 52, br. 7-9, str. 267-282
Pravni aspekti elektronske trgovine
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Ključne reči: elektronska trgovina; 'poruka'; elektronski potpis; Model zakon UNCITRAL-a o e-trgovini; Model zakon UNCITRAL-a o e-potpisu
Sažetak
Elektronska trgovina (electronic commerce), predstavlja obavljanje trgovinskih poslova korišćenjem savremene elektronske tehnologije. Elektronski mediji se mogu koristiti za zaključivanje ugovora (najčešće), ali i za njihovo izvršavanje kao i za plaćanje. Korišćenje računarskih mreža, bilo primenom sistema elektronske razmene podataka (EDI), elektronske pošte ili direktnim poslovanjem na globalnoj mreži (Internet-u), od velikog je značaja za trgovinu i njen uspešan razvoj. Korišćenje tehnički komplikovanih sistema, kakvi su EDI ili Internet, ne može efikasno funkcionisati (u praksi) bez adekvatne pravne regulative, stoga je bilo neophodno pravno urediti makar osnove ovakvog načina poslovanja. Međunarodne organizacije, pre svega UNCITRAL, ICC, CMI kao i EU bitno su doprinele pravnom uređivanju instituta e-trgovine, utičući svojim rešenjima i na nacionalnu regulativu i time pospešile njenu efikasnu upotrebu. U radu se analiziraju osnovni koncepti e-poslovanja i e-trgovine, načini realizacije posla uz korišćenje računarskih mreža i njihove osobenosti, najvažnija pravna pitanja koja se tiču zaključivanja ugovora posredstvom elektronskih medija (utvrđivanje pojmova 'poruke sa podacima', strana u transakciji, vreme slanja i prijema poruke, vreme i mesto elektronski zaključenog ugovora) kao i pitanja sigurnosti e-poslovanja (e-potpis i kvalifikovani e-potpis, pitanja certifikacije). Rad sadrži i analizu postojećih propisa i pravnih pravila koja uređuju e-trgovinu.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka