Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 42, br. 3, str. 279-291
Zaključivanje ugovora putem Interneta - ide li pravo u korak sa vremenom?
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: ponuda; prihvat ponude; ugovor; ugovor u elektronskoj formi; elektronski potpis; obaveza obaveštavanja; obavezni podatci; Internet; elektronska sredstva; elektronsko poslovanje; potrošač; harmonizacija; unifikacija
Sažetak
Elektronsko zaključivanje ugovora, zahvaljujući nizu prednosti, poslednjih godina postaje dominantni način poslovanja. Elektronska trgovina pomera nacionalne granice mnogo brže i lakše nego bilo koji vid prekogranične saradnje. Stoga se pred zakonodavce širom sveta postavlja kao primarno pitanje mogućnosti primene tradicionalnog ugovornog prava u svetlu nove poslovne prakse. Naime, kako je reč o neposrednom ugovaranju, moglo bi se reći da većih dilema nema i da se i na pitanja elektronske trgovine mogu primeniti postojeće odredbe. Međutim, u elektronskom poslovanju se otvaraju druga pitanja na čije rešavanje se dugo čekalo, i sudeći po donetim aktima, još uvek se čeka. U radu je učinjen osvrt na propise Evropske Unije, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenih Nacija i Srbije. Ipak, s obzirom na kompleksnost ove materije, dat je samo opšti prikaz relevantnih akata.
Reference
Casper, M. (2000) Die Zusendung unbestellter Waren nach §241 a BGB. Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, str. 1602
Haubold, J., Winn, J.K. (2002) Electronic promises: Contract law reform and ecommerce in a comparative perspective. European Law Review, 25, str. 573
Lehmann, M. (2000-2001) Electronic commerce and consumer protection in Europe: Santa Clara computer & high tech. Law Journal, 17, str. 108
Nikolić, D.Ž. (2005) Uvod u sistem građanskog prava. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost, str. 124
Schwarz, G.C. (2001) §241 a BGB als Störfall für die Zivilrechtsdogmatik. Neue Juristische Wochenschrift, str. 1449
Stanivuković, M. (2003) Ugovori sa potrošačima sa inostranim elementom. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 37, br. 3, str. 189-210
Stanivuković, M. (2004) Zaštita potrošača u građanskom i međunarodnom privatnom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 38, br. 2, str. 509-530
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.02.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka