Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 47, br. 1, str. 95-107
Kompjuterski kriminal kao opasnost pri uvođenju elektronske uprave
aViša škola unutrašnjih poslova, Zemun
bInstitut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: elektronska uprava; kompjuter; podaci; informacije; kompjuterski kriminal; fenomen "kriminal belog okovratnika"; zloupotrebe modernih tehnologija; Konvencija Saveta Evrope o sajber kriminalu; Protokol uz Konvenciju o sajber-kriminalu; elektronski potpis; "on-l
Sažetak
Elektronska uprava, kao moderan način obavljanja poslova organa uprave upotrebom informacionih i komunikacionih tehnologija, jedan je od ciljeva reforme državne uprave Republike Srbije. Ovaj način obavljanja poslova u upravi, razvijen je i funkcioniše u mnogim državama, olakšava pružanje usluga, podiže efikasnost u radu i smanjuje troškove. Pored njegovih mnogobrojnih prednosti, on sa sobom donosi i izvesne rizike, koji se odnose na moguće zloupotrebe kompjutera kao osnovnog sredstva rada elektronske uprave. Poučeni iskustvima drugih država, i informisani o opasnostima koje uvođenje e-uprave donosi, građani i zaposleni u upravi, mogu se adekvatno pripremiti za rešavanje potencijalnih problema i efikasnije koristiti prednosti e-uprave.
Reference
*** (2002) Novi javni menadžment. Beograd: Vlada Republike Srbije, Agencija za unapređenje državne uprave
*** (1990-1995) Krivični Zakon Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 16/90, 26/91, 75/91, 9/92, 49/92, 51/92, 23/93, 67/93, 47/93, 17/95
*** (2003) E-uprava. Beograd: Vlada Republike Srbije, Agencija za unapređenje državne uprave
Banović, B. (2002) Obezbeđenje dokaza u kriminalističkoj obradi krivičnih dela privrednog kriminaliteta. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Bojl, B. Electronic government for New Zealand: Managing the transition. www. e-government.govt.nz/docs
Jovašević, D. (2003) Krivičnopravna zaštita bezbednosti računarskih podataka. Pravni informator, Beograd, broj 6
Kavran, D.Đ. (2002) Javna uprava - reforma, trening, efikasnost. Beograd: Vlade Republike Srbije - Savet za državnu upravu
Petrović, S.R. (2001) Kompjuterski kriminal. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka