Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 41, br. 1-4, str. 97-106
Ponuda preko Interneta
Ključne reči: elektronska trgovina; Internet; ugovor; ponuda; vrste ponude; prijem i prihvat ponude; verifikacija stranaka; zaključenje ugovora; elektronski potpis; certifikat; Web site; E-mail; Mailbox
Sažetak
Upotreba savremenih tehničkih vidova komunikacije u poslovnom svetu danas je ne samo uobičajena već i nezamenjiva. I otuda, između ostalog, razjašnjenje svih elemenata pravnih poslova zaključenih posredstvom ultramodernih tehničkih pomagala postaje izuzetno važno pravno ali i ekonomsko pitanje. U ovom radu akcenat je stavljen na dejstva, efekte i vrste ponude koju putem Interneta jedan poslovni subjekt upućuje svojim potencijalnim poslovnim partnerima - ugovaračima. Drugim rečima učinjen je pokušaj da se odgovori na pitanje u kojoj meri Internet tehnika svojim specifičnim svojstvima derogira klasični pravni institut ponude. Analiza prethodno pomenutih specifičnosti, pre svega onih vezanih za vrste Internet ponuda, tehniku verifikacije ugovarača, tehniku upućivanja, prijema i prihvata ponude a s njom u vezi i pravno određenje mesta i vremena prijema ponude odnosno njenog prihvata, upućuje na to da sva ova pitanja ipak ne zadiru u obligacionopravnu (materijalnu) suštinu predmetnih pravnih poslova. Razume se, celovita pravna uređenost ovakve vrste poslovanja podrazumeva ne samo postojanje već i obezbeđenje tehničkih uslova za operacionalizaciju propisa o elektronskom, odnosno naprednom elektronskom potpisu, certifikatu odnosno kvalifikovanom certifikatu. Reč je, međutim, o propisima kojima se „samo“ jamči identitet potpisnika (ugovarača) i potvrđuje verodostojnost sadržine nekog elektronskog zapisa. Dakle, može se zaključiti da poslovi zaključeni preko Interneta ne predstavljaju nikakav poseban oblik pravnih poslova, oblik koji zahteva zasebnu materijalnopravnu regulativu. Uz poštovanje tradicionalnih pravnih načela i instituta i uvažavanje principa dobre vere, savesnosti i poštenja, „klasični“ pravni institut ponude je u potpunosti „primenjiv“ i na sve oblike ugovora zaključenih posredstvom Interneta.
Reference
*** (2000) Zakon o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu. Uradni list, Republika Slovenija 57 od 23. 06., član 5.tačka 1
*** (2003) Zakon o elektronskom poslovanju. Narodne novine Republike Hrvatske, Republika Hrvatska, Član 3, 173
Draškić, M.M. (1986) Zaključivanje ugovora o prodaji. Beograd
European Commission (2000) Directive 1999/93. EC of the European Parliament and of the Council, adopted in 19. 01
Gams, A. (1985) Uvod u građansko pravo. Beograd
Marković, N., Marković, M. Uvođenje i prednosti elektronskog poslovanja i elektronskog potpisa - normativno regulisanje. www.e-trgovina.co.yu
United Nations (1996) UNCITRAL model law on electronic commerce with guide to enactment. with modification adopted in 1998
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2002)
O pravnoj prirodi negativnih stvarnih službenosti
Živković Miloš D.

Anali Pravnog fak Beograd (2008)
Legitimnost donorstva ljudskih organa na komercijalnoj osnovi
Klajn-Tatić Vesna

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Pravo na zaštitu od nasilja u porodici kao subjektivno građansko pravo
Vlašković Veljko

prikaži sve [26]