Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 6 od 53  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 9, br. 18, str. 86-95
Značaj i uloga korišćenja elektronskih komunikacija u preduzetničkim kompanijama
aUprava za javne nabavke, Crna Gora
bFakultet za državne i evropske studije, Podgorica, Crna Gora

e-adresamersadm@t-com.me, sajo_fkn@hotmail.com
Ključne reči: Internet; elektronsko poslovanje; digitalna ekonomija; prednosti elektronskog poslovanja
Sažetak
Razvojem računarskih nauka, a time i računarskih mreža, u prvom redu Interneta, kao i sve većom upotrebom informaciono komunikacione tehnologije u poslovanju kompanija, ustaljuje se jedan novi oblik poslovanja, pa time i ekonomije. Već nekoliko godina računarstvo je visoko rangirano u političkim agendama u Evropi i svijetu. Evropska komisija danas računarstvo smatra pismenošću, što je osnova za razumijevanje kako digitalne tehnologije funkcionišu i služe razvoju vještina 21 vijeka kao što je između ostalog "elektronsko poslovanje tj. digitalna ekonomija i analitičko razmišljanje. Elektronsko poslovanje djeluje po ralličitim načelima u dosnosu na staru ekonomija i zahtijeva drugačiju ekonomsku filozofiju. Informacija, ideja, inovacija i znanje osnov su stvaranja vrijednosti, rasta i produktivnosti. Savremeni način vođenja posla daje garanciju za kvalitetniji pristup tržištu i na taj način povećava poziciju preduzeća naročiti malih i srednjih preduzeća a time i bolje korišćenje sopstvenih resursa koje informaciono komunikacione tehnologije obezbjeđuju. Preduzeća tj. mala i srednja preduzeća u svojim izazovima u kasnijim fazama razvoja biće upravo, što bolja pozicija na svjetskom globalnom Internet tržištu sa svojim osnovnom premisom stvaranje dobre materijlane baze a time čineći svoju ponudu pristupačnijom potencijalnim potrošačima.
Reference
Atkinson, R.D., Ezell, S.J. (2014) Ekonomika inovacija - utrka za globalnu prednost. Zagreb: Mate
Chaffey, D. (2007) E-Business and E-Commerce Management. New Jersey: Prentice Hall, 3rd Edition
European Commission-DG Enterprise & Industry (2008) ICT and e-Business Impact in the Transport and Logistics Services Industry. Brussels, Study report No. 05/2008
Lazović, V., Đuričković, T. (2018) Digitalna ekonomija. Cetinje: Nacionalna biblioteka Crne Gore, Autorsko izdanje, (strana 206-210)
Majkić, M. (2007) Elektronsko poslovanje u funkciji savremene trgovine. Banja Luka, Magistarski rad
Porter, M.E. (1979) How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard Business Review
Porter, M.E. (1985) Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: Free Press
Posner, R.A. (2000) Antitrust in the New Economy. University of Chicago, Law&Economics
Radenković, B., Despotović-Zrakić, M., Bogdanović, Z., Barać, D., Labus, A. (2015) Elektronsko poslovanje. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Stojanović, I. (2011) Elektronska trgovina i kupovina putem Interneta u Srbiji. Beograd: Univerzitet Singidunum, https://singipedia.singidunum.ac.rs/izdanje/41837-elektronska-trgovina-i-kupovina-putem-interneta-u-srbiji, March 15, 2017, In Serbian
Viduka, D., Viduka, B. (2011) Elektronsko poslovanje za MSPP. Novi Sad: Bluewaters doo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov2018086M
primljen: 24.06.2020.
prihvaćen: 20.07.2020.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2021.

Povezani članci