Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 51  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 6, str. 367-373
Primena informaciono-komunikacionih tehnologija i interneta u distribuciji usluga osiguranja
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

e-adresatanja.piljan@vspep.edu.rs, ivan.piljan@vspep.edu.rs, dusan.cogoljevic@vspep.edu.rs
Sažetak
Cilj rada je da prikaže značaj informaciono-komunikacionih tehnologija za razvoj poslovanja osiguravajućih društava, a naročito distribucije proizvoda osiguranja koja se oslanja na informaciono-komunikacione tehnologije, pre svega na internet. Ovde posebno mesto zauzima internet marketing koji se najčešće koristi u osiguravajućim društvima. Mobilne komunikacije donose najveće promene u elektronskom poslovanju. Već danas njihova raširenost među potrošačima nudi velike mogućnosti za davaoce usluga. Osiguravajuća društva u našoj zemlji u ovom trenutku ne nude svoje usluge preko ovog specifičnog komunikacionog kanala, ali se u vrlo bliskoj budućnosti može očekivati promena i na ovom polju, jer preduslovi za tako nešto već danas postoje u Srbiji. U prilog tome govori informacija da su od-ređena osiguravajuća društva u zemljama u okruženju već aktivirala svoje prve aplikacije za pametne telefone, a slične aplikacije namenjene bankarstvu već funkcionišu i u Srbiji.
Reference
Barjaktarović, L. (2009) Upravljanje rizikom. Beograd: Univerzitet Singidunum
Golijanin, D. (2010) Marketing u trgovini. Beograd: Univerzitet Singidunum
Jeremić, Lj. (2010) Istraživanje tržišta i prodaja osiguranja. Beograd: Univerzitet Singidunum
Jeremić, Z. (2009) Finansijska tržišta. Beograd: Univerzitet Singidunum
Milosavljević, M., Mišković, V. (2011) Elektronska trgovina. Beograd: Univerzitet Singidunum
Milosavljević, M., Grubor, G. (2009) Istraga kompjuterskog kriminala. Beograd: Univerzitet Singidunum
Mrkšić, D., Žarković, N. (2008) Upravljanje organizacijama za osiguranje i reosiguranje. Beograd: Univerzitet Singidunum
Njeguš, A. (2009) Poslovni informacioni sistemi. Beograd: Univerzitet Singidunum
Pak, J., Jeremić, Lj., Barjaktarović, L. (2012) Osnovi osiguranja. Beograd: Univerzitet Singidunum
Pak, J. (2011) Pravo osiguranja. Beograd: Univerzitet Singidunum
Renovica, R. (2010) Tehnologija osiguranja. Beograd: Univerzitet Singidunum
Stanković, J. (2011) Trgovina i drugi kanali marketinga. Beograd: Univerzitet Singidunum
Unković, M., Milosavljević, M., Stanišić, N. (2010) Savremeno berzansko i elektronsko poslovanje. Beograd: Univerzitet Singidunum
Veselinović, P. (2010) Ekonomija. Beograd: Univerzitet Singidunum
Vujović, R., Kapidžić, Lj. (2008) Preventiva u osiguranju. Beograd: Univerzitet Singidunum
Vujović, R. (2009) Upravljanje rizicima i osiguranje. Beograd: Univerzitet Singidunum
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1706367R
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2018.

Povezani članci

Bankarstvo (2021)
Sistemi zaštite informacija u elektronskom bankarstvu
Bakić Darko

Škola biznisa (2017)
Primena VaR metodologije na primeru upravljanja valutnim rizikom
Račić Željko, i dr.

International Review (2021)
Price formation in trade companies
Stojković Milica, i dr.

prikaži sve [53]