Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 12, br. 1, str. 55-59
Uloga hitne medicinske pomoći u lečenju pacijenata sa akutnim ishemijskim moždanim udarom
aSlužba hitne medicinske pomoći, Subotica
bOpšta bolnica, Odeljenje za neurologiju, Subotica

e-adresaranko.majkic@gmail.com
Sažetak
UVOD: Akutni moždani udar (AMU) može biti ishemijski akutni moždani udar (AIMU) se javlja u 75-80% svih AMU i hemoragijski (20-25% slučajeva). CILJ: prikaz primene rekanalizacione fibrinolitičke terapije u lečenju AIMU u cilju očuvanja vitalnosti afunkcionalnih neurona u zoni penumbre koja okružuje zonu infarkta a koja je bitno je determinisana vremenom. PRIKAZ SLUČAJA: Pacijent star 58 godina poziva Službu hitne medicinske pomoći (SHMP) navodeći jak bol u vratu i slabost desne ruke i noge. Ekipa SHMP stiže na teren za 10 minuta od poziva i lekar konstatuje da se radi o AIMU. Pacijent se transportuje na Urgentno odeljenje sa postavljenom venskom linijom uz monitoring vitalnih parametara. Uradi se CT pregled endokranijuma koji je uredan. Fizikalnim pregledom i anamnezom utvrđeno je da pacijent nema kontraindikacija za fibrinolitičku terapiju, a prema podacima lekara SHMP simptomi su nastali pre manje od tri sata, te se ordinira fibrinolitička terapija (rtPA) u terapijskom prozoru. Na kontrolnom CT pregledu endokranijuma konstatovano je da je moždani parenhim bez znakova intrakranijalne hemoragije i bez ishemijskih lezija. Posle 24 sata od primene fibrinolitičke terapije svi neurološki simptomi se potpuno povlače i pacijent se sedmog dana hospitalizacije otpušta kući u dobrom opštem stanju.ZAKLJUČAK: SHMP pravilnom procenom stanja pacijenta, adekvatnim transportom i utvrđivanjem tačnog vremena nastanka simptoma omogućuje primenu fibrinolitičke terapije u terapijskom prozoru i čini integralni deo lanca lečenja pacijenata sa AIMU.
Reference
Antonić, S., Žikić, M., Arbutina, M. (2007) Alteplaza u terapiji ishemičnog moždanog udara. Aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graničnih područja, vol. 15, br. 3-4, str. 75-78
Hacke, W., Kaste, M., Bluhmki, E., Brozman, M., Dávalos, A., Guidetti, D., Larrue, V., Lees, K.R., Medeghri, Z., Machnig, T., Schneider, D., Kummer, R., Wahlgren, N., Toni, D. (2008) Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. New England journal of medicine, 359(13): 1317-29
Hill, M.D., Buchan, A.M. (2005) Thrombolysis for acute ischemic stroke: Results of the Canadian Alteplase for Stroke Effectiveness Study. CMAJ, 172(10): 1307-12
Jovanović, D., Beslać-Bumbaširević, Lj. (2002) Ishemijski moždani udar. u: Vučović D. [ur.] Urgentna medicina, Beograd: Obeležja, str. 339-49
Jović, M., Jolić, A., Jovanović, M., Mladenović, D., Firović, P., Todorov, M., Ćirić, D. (2006) Ishemična penumbra - terapijska meta hitne medicinske pomoći. Timočki medicinski glasnik, vol. 31, br. 3, str. 63-68
Lević, Z.M. (2005) Cerebrovaskularne bolesti - stanje i naše perspektive. u: III simpozijum Srbije i Crne Gore o moždanom udaru, Tara
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (2011) Nacionalni vodič dobre kliničke prakse - ishemijski moždani udar. klinički vodič 4/11, Oktobar, http://www.minzdravlja.info/downloads/2011/Decembar/Vodici/VodicZaDijagnostikovanjeILecenjeIshemijskogMozdanogUdaraSire.pdf
Živković, M., Ljubisavljević, S. (2011) Rani serumski biomarkeri ishemijskog moždanog udara. Vojnosanitetski pregled, vol. 68, br. 1, str. 68-72
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2018.

Povezani članci

Timočki medicinski glasnik (2006)
Ishemična penumbra - terapijska meta hitne medicinske pomoći
Jović Miljan, i dr.

Medicinski pregled (2017)
Aktuelno lečenje akutnog ishemijskog udara u Vojvodini
Živanović Željko, i dr.

Medicinski časopis (2010)
Efikasnost fibrinolitičke terapije kod bolesnika sa akutnim ishemičnim moždanim udarom
Bošković-Matić Tatjana, i dr.

prikaži sve [8]