Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 13, br. 2-3, str. 35-39
Zbrinjavanje akutnog pankreatitisa - prikaz rada hitne medicinske pomoći u Novom Pazaru
Dom zdravlja Novi Pazar, Služba hitne medicinske pomoći, Novi Pazar

e-adresahusovicdamir@yahoo.com
Sažetak
Cilj rada. Cilj rada je da se prikaže prehospitalna dijagnostika akutnog pankretitisa koju sprovodi lekar hitne medicinske pomoći, sa akcentom na anamnestičke podatke, kao i prehospitalne mere preduzete u cilju kupiranja komplikacija nastalih autodigestijom pankreasa. Materijal i metode (pacijenti). Ekipa hitne medicinske pomoći je dobila poziv da je muškarcu starosti 64 godine pozlilo iznenada, da mu se javio oštar bol u abdomenu i da je orošen znojem.Supruga bolesnika je putem telefona navela i da odranije ima kamence u žučnoj kesi ali da ga je sada boleo ceo stomak. Rezultati.Za desetak minuta već smo bili u stanu pacijenta, koji je od bolova jaukao.Imao je bol u gornjim partijama abdomena i on se širio pojasno.Bolesnik je sedeo jer mu je ležeći položaj pojačavao bol, a dobili smo anamnestički podatak da je povraćao 6-7 puta i da ima neprestanu muku i gađenje.Telesna temperatura merena aksilarno iznosila je 37,6 0C, arterijski krvni pritisak meren nad obema nadlakticama bio je 100/60 mmHg.Srčana frekvenca merena palpacijom desne radijalne arterija iznosila je 125 otkucaja u minuti i bolesnik je bio orošen hladnim znojem.Abdomen je bio palpatorno difuzno bolno osetljiv bez značajnog defansa.Pacijent je položen na nosila otvorena mu je venska liniju i aplikovan infuzionim putem 0.9% rastvor natrijum hlorida 500 ml, u koji je dodata ampula trospium hlorida (0.2 mg/5ml) i ampula metoklopramida (10mg/2ml). Kako je pacijentu krvni pritisak počeo da pada i meren nad levom brahijalnom arterijom iznosio je 80/50 mmHg, otvorena je još jedna venska linija i dat je dopamin u vidu spore infuzije u dozi 5μg/kg/min.Bolesnik je smešten na intenzivnu terapiju, gde je laboratorijski, ultrazvučno i kompjuterizovanom tomografijom postavljena dijagnoza akutnog pankreatitisa, uzrokovanog žučnim kamencem koji je blokirao izvodni kanal pankreasa. Zaključak.Anamnestički podaci i fizikalni nalaz često su ključna smernica pri postavljanju dijagnoze prehospitalno i stoga treba insistirati na detaljnoj anamnezi.
Reference
Browne, G.W., Pitchumoni, C.S. (2006) Pathophysiology of pulmonary complications of acute pancreatitis. World J Gastroentrol, 12: 7087-96
Bülbüller, N., Dogru, O., Ayten, R., Akbulut, H., Ilhan, Y.S., Cetinkaya, Z. (2006) Procalcitonin is a predictive marker for sever acute pancreatitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 12, 115-20
Chen, P., Yuan, Y., Wang, S., Zhan, L., Xu, J. (2006) Serum Matrix Metalloproteinase 9 as a Marker for the Assessment of Severe Acute Pancreatitis. Tohoku Journal of Experimental Medicine, 208(3): 261-266
Domínguez-Muñoz, E.J., Villanueva, A., Lariño, J., Mora, T., Barreiro, M., Iglesias-Canle, J., Iglesias-García, J. (2006) Accuracy of plasma levels of polymorphonuclear elastase as early prognostic marker of acute pancreatitis in routine clinical conditions. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, 18(1): 79-83
Hanck, C., Bertsch, T., Rossol, S., Kurimoto, M. (1999) Enhanced serum levels of IL-18 in patients with severe acute pancreatitis. Digestion, 60: 379
Keck, T., Jargon, D., Klünsch, A., Thomusch, O., Richter, S., Friebe, V., Adam, U., Hopt, U.T. (2006) MMP-9 in Serum Correlates with the Development of Pulmonary Complications in Experimental Acute Pancreatitis. Pancreatology, 6(4): 316-322
Liu, L.R., Xia, S.H. (2006) Role of platelet-activating factor in the pathogenesis of acute pancreatitis. World J Gastroenterol, 12, 539-45
Lu, X., Cai, J., Lu, X., Si, J., Qian, K. (2007) Plasma Level of Thrombomodulin is an Early Indication of Pancreatic Necrosis in Patients with Acute Pancreatitis. Internal Medicine, 46(8): 441-446
Malleo, G., Mazzon, E., Siriwardena, A.K., Cuzzocrea, S. (2007) Role of tumor necrosis factor-alpha in acute pancreatitis: from biological basis to clinical evidence. Shock (Augusta, Ga.), 28(2): 130-40
Malleo, G., Mazzon, E., Genovese, T., di Paola, R., Mui??, C., Centorrino, T., Siriwardena, A.K., Cuzzocrea, S. (2007) Etanercept attenuates the development of cerulein-induced acute pancreatitis in mice. Shock, 27(5): 542-551
Rahman, S.H., Menon, K.V., Holmfield, J.H.M., McMahon, M.J., Guillou, J.P. (2007) Serum Macrophage Migration Inhibitory Factor Is an Early Marker of Pancreatic Necrosis in Acute Pancreatitis. Annals of Surgery, 245(2): 282-289
Rau, B.M. (2007) Predicting severity of acute pancreatitis. Current Gastroenterology Reports, 2; 9, str. 107-15
Sato, N., Endo, S., Kasai, T., Inoue, Y., Fujino, Y., Onodera, M., i dr. (2004) Relationship of the serum procalcitonin level with the severity of acute pancreatitis. Res Commun Mol Pathol Pharmacol, 115-116, 243-249
Ueda, T., Takeyama, Y., Yasuda, T., Shinzeki, M., Sawa, H., Nakajima, T., Takase, K., Matsumoto, I., Fujita, T., Ajiki, T., Fujino, Y., Kuroda, Y. (2007) Serum interleukin-15 level is a useful predictor of the complications and mortality in severe acute pancreatitis. Surgery, 142(3): 319-326
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2018.

Povezani članci

Timočki medicinski glasnik (2011)
Akutni pankreatitis - procena težine i ishoda
Bezmarević Mihailo, i dr.

Serb J Anest Inten Therapy (2011)
Uloga prokalcitonina u dijagnozi i terapiji akutnog pankreatitisa
Janković Radmilo, i dr.