Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
Lokova politička teorija
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresamaida.becirovic-alic@uninp.edu.rs
Ključne reči: Džon Lok; politička teorija; teorija saznanja; empirizam; moderna filozofija
Sažetak
Džon Lok je jedan od najuticajnijih filozofa modernog doba. On je u svojim delima tvrdio da su svi ljudi slobodni i jednaki pred Bogom, i u tom smeru se trudio pobiti tvrdnje da je Bog stvorio ljude da bi bili podređeni volji monarha. Jedna od njegovih najvećih zasluga sastoji se u tome što je precizno postavio osnovno pitanje moderne filozofije o poreklu, granicama i izvesnosti znanja čime je definisan predmet teorije saznanja (epistemologije). Način na koji je odgovorio na to osnovno pitanje određuje poseban filozofski pravac - empirizam. Lokove političke ideje su izvršile izuzetne promene i u Evropi i u Američkoj revoluciji. Po Loku država nastaje društvenim ugovorom ali, suprotno Hobsu, Lok smatra da su ljudi po prirodi dobri i da je prirodno stanje bilo skoro pa identično, da bi zadržali to stanje ljudi se dogovaraju i dobrovoljno ustupaju deo svojih prava i tako nastaje država. Vrhovni suveren nije kao što je tvrdio Hobs država već narod. Ukoliko državna vlast uzurpira prava svojih građana i bude korumpirana, građani imaju pravo da takvu vlast zbace - opravdava pravo naroda na revoluciju. On zagovara podelu vlasti na zakonodavnu i izvršnu.
Reference
Aaron, R. (1937) John Locke. Oxford: Oxford University Press
Dunn, J. (1995) The political tought of John Locke. Cambridge University Press
Harris, I. (1994) The Mind of John Locke. Cambridge: CUP
Lok, D. (2002) Dve rasprave o vladi. Beograd: Utopija
Rasel, B. (1998) Istorija zapadne filozofije. Beograd
Stanovčić, V. (2006) Politička teorija. Beograd: Službeni glasnik, tom I
Svift, A. (2008) Politička filozofija - vodič za studente i političare. Beograd: Clio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/univmis1716168B
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
O osnovama i karakteru političke obligacije građana
Stanovčić Vojislav

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Načelo zakonitosti
Mitrović Dragan M.

Anali Pravnog fak Beograd (2005)
Demokratija i vladavina prava
Stanovčić Vojislav

prikaži sve [35]