Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2001, br. 32, str. 33-38
Kvalitet dijetetskih želiranih proizvoda
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet
Ključne reči: jellies; low-calorie; energy value; sensory evaluation; colour
Sažetak
U ovom radu je ispitana mogućnost proizvodnje niskoenergetskih džemova i marmelada od maline, kupine, jagode i ribizle (rolendi i kaše) uz dodatak niskoesterifikovanih amidiranih pektina. Kao zaslađivači korišćeni su fruktoza, sorbitol, ciklamat i saharin. Normative sa džemove i marmelade predložio je proizvođač pektinskih preparata. Obavljeno je senzorno ocenjivanje dobijenih proizvoda i boja određena instrumentalnom metodom u CIE, CIELab, Ablab i Hunter-ovom sistemu. U radu nije utvrđena korelacija rezultata dobijenih senzornom i instrumentalnom analizom. Dobijeni džemovi i marmelade pripadaju grupi niskoenergetskih proizvoda visokog su senzornog kvaliteta.
Reference
*** (1985) Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet. Službeni list SFRJ, 4:120
Ćirić, D., Vujičić, B., Bardić, Ž. (1975) Priručnik za kontrolu kvaliteta sirovina i proizvoda od voća i povrća. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Duffy, V.B., Anderson, G.H. (1998) Position of the American Dietetic Association: Use of nutritive and nonnutritive sweeteners. J Am Diet Assoc, 98(5): 580-7
Herbstreith,, Fox, A. (1998) Süßungsmittel im Überblick / A summary of sweeteners. Gordian, 4: 72-77
Kolanowski, V., Waszkievich-Robak, B. (1989) Taumatina-nova substancja intensywnie slodzaca na polskim rynku. Przemysl spoziwszy, 3: 8-11
Payne, M.L., Craig, W.J., Williams, A.C. (1997) Sorbitol is a possible risk factor for diarrhea in young children. J Am Diet Assoc, 97(5): 532-4
Popov-Raljić, J. (1999) Tehnologija i kvalitet gotove hrane. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Pribiš, V. (1999) Nutritivne osobine hrane. Novi Sad: Tehnološki fakultet
Wall, M.M., Bosland, P.W. (1998) Analytical methods for color and pungency of chiles - Capsicums. u: Wetzel D., G.Charalambous [ur.] Instrumental methods in food and beverage analysis, Amsterdam, itd: Elsevier Science Publishers, str. 347-373
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka