Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
Nadsektorsko istraživanje prikazivanja smisla ljudskog delovanja - naučni osvrt kao studijski prikaz knjige Časlava Koprivice Filosofija angažmana
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za filozofiju

e-adresaaleksandar.petrovic@pr.ac.rs
Ključne reči: Filosofija; upitanost; založenost/posvećenost; razumevanje opstanka; čovek i svet; ispravnost; angažovanost
Sažetak
Knjiga Časlava Koprivice: Filosofija angažmana, razmatra se u osvrtu po svojoj prezentujućoj formi, prema naučnim sadržajima i stanovištima koje zauzima. Dinamičan modus zadobijanja horizonta smisla stvari, postavio je problem savremenih ekstenzija značenja pojma sveta i čoveka, posmatrajući pojam angažovanosti iz ugla razumevanja opstanka, obrazovanosti i posvećenosti traganju za pravom istinom. Uzajamnost razumevanja u modelovanju komunikativnih akata, prikupljala je krhotine iz krize modernog sveta i sabirala se po pitanju njegove moguće celovitosti. Kao put otvorenih značenja prema prevazilaženju nastale krize, svoju ispravnost on nalazi u meri takve sabranosti. Otud se ispravnost na tom putu dostiže intersubjektivnim prevazilaženjem teškoća i nejasnosti, značeći sve osnaženije oslobađanje za samu istinu.
Reference
Bratina, B. (2010) Problem drugog u moderni. Beograd: Plato
Heidegger, M. (1992) Parmenides. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, GA, tom. 54
Huserl, E. (2012) Prva filozofija - Kritička povest ideja. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Koprivica, Č.D. (2014) Filosofija angažovanja. Beograd: Zavod za udžbenike
Levinas, E. (1978) Totalitet i beskonačno. Sarajevo: Svjetlost
Prole, D. (2011) Humanost stranog čoveka. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Šmit, K. (2001) Politička teologija - norma i odluka, Karl Šmit i njegovi kritičari. Beograd: Filip Višnjić
Žunjić, S.R., ur. (1992) Martin Hajdeger i nacionalsocijalizam. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: osvrt
DOI: 10.5937/zrffp46-8100
objavljen u SCIndeksu: 24.05.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Filoz fak Priština (2013)
Rasprava o nerazumljivosti filosofije
Petrović Aleksandar M.

Megatrend revija (2014)
Desuverenizacija nacionalne države, ekonomije i bezbednosti u uslovima globalizacije
Rakić Mile M.