Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 94  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 1, br. 1, str. 77-105
Analiza stavova studenata menadžmenta o ulozi poslovne etike u poslovanju preduzeća tokom pandemije kovida 19
Megatrend Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar

e-adresavioleta.jovanovic@fmz.edu.rs
Sažetak
Poslovna etika je postala nezamenjiv deo poslovne prakse, a dugoročno posmatrano, i preduslov uspešnog poslovanja. Neetičko poslovanje može naškoditi ugledu organizacije, što može biti uzrok velikog broja negativnih posledica za organizaciju. Etika kao ključni element uspešnog poslovanja treba da omogućava pružanje istinitih informacija, kao i korektan i pošten odnos organizacije prema stejkholderima, društvenoj zajednici i okolini u kojoj posluje. Ostvarivanje ovih ciljeva je za veliki broj organizacija bio izazov i u uslovima poslovanja pre pandemije kovida 19, a naročito se povećao tokom ove pandemije. Za stvaranje etičke kulture organizacije najvažnije je vođstvo, tj. liderstvo ili menadžment. Zato je veoma važno da se kod budućih menadžera razvije svest o značaju poslovne etike za poslovanje organizacije, kao i svest o etičkom odlučivanju u uslovima rizika i velikih kriza, kao što je slučaj sa pandemijom. U radu je izvršena analiza stavova studenata menadžmenta, kao budućih menadžera, o ulozi poslovne etike u poslovanju organizacije tokom pandemije kovida 19. Rezultati istraživanja su pokazali da kod studenata postoji svest o značaju poslovne etike, ali ne podjednako o svim segmentima koje ona obuhvata.
Reference
*** (2020) UN launches COVID-19 plan that could 'defeat the virus and build a better world'. UN.ORG, available at: https://news.un.org/en/story/2020/03/1060702, accessed 20 September, 2020
*** COVID-19: World economy in 2020 to suffer worst year since 1930s Great Depression, says IMF. https://www.euronews.com/2020/04/14/watch-live-international-monetaryfund-gives-world-economic-outlook-briefing-on-covid-19/23.01.2021
Aleksić, A. (2007) Poslovna etika - element uspješnog poslovanja. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 5(1): 419-429
Blažon, D. (2015) Poslovna etika kao konkurentska prednost poslovanja. Polytechnic of Međimurje in Čakovec-Management of tourism and sport, Doctoral dissertation
Butler, S. (2020) New UK taskforce to crack down on coronavirus profiteers. Guardian, accessible at: https://www.theguardian.com/business/2020/mar/20/ newuk-taskforce-to-crack-down-on-coronavirus-profiteers, (accessed 18 April, 2020)
Crane, A., Matten, D. (2021) COVID-19 and the future of CSR research. Journal of Management Studies, 58
Cvijanović, D., Mihailović, B., Pejanović, R. (2012) Poslovna etika i komuniciranje. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
de Bakker, F.G.A., Dirk, M., Spence, L.J., Wickert, C. (2020) The elephant in the room: The nascent research agenda on corporations, social responsibility, and capitalism. Business & Society, 59: 1295-1302
Hongwei, H., Lloyd, H. (2020) The impact of COVID-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy. Journal of Business Research, 116: 176-182
Mihajlović, D., Stojanović, D. (2010) Poslovna etika i moral u biznisu. Ekonomske teme, 48(2): 241-252
Miljević, M.I., Džamić, V.N. (2011) Rekonceptualizacija poslovne etike i potreba za novom poslovnom etikom. Singidunum revija, vol. 8, br. 1, str. 257-263
Pušić, A. (2016) Međunarodne etičke dileme. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek-Faculty of Economics in Osijek-Chair of Economics and Business Management, Doctoral dissertation
Rakić, S., Adamović, V. (2019) Poslovna etika u funkciji uspešnog poslovanja savremenih kompanija. Oditor, vol. 5, br. 2, str. 42-57
Rhodes, C., Fleming Peter (2020) Forget political corporate social responsibility. Organization, 27(6): 943-951
Wolfgang, R. (2013) Etika i osiguranje - naučna polemika. Udruženje za pravo osiguranja Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/DruHor2101077J
primljen: 11.02.2021.
prihvaćen: 17.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 15.07.2021.

Povezani članci