Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 62, br. 3, str. 123-130
Praćenje i bilansno iskazivanje rezultata održivog razvoja
Business school of Nis, high school - Nis

e-adresaz.prokopovic@gmail.com, ticapro89@gmail.com, maja1505arsic@gmail.com
Sažetak
Kategorija održivi razvoj i ekonomski konsolidovani subjektivni faktor entiteta temelj su dobro strukturisane proizvodne snage, ali i osnovna poluga njegovog integralnog razvoja. Zato se u svim uslovima privređivanja problematici održivog razvoja i poklanja sve veća pažnja. Rešavanje problematike upravljanja funkcijom održivog razvoja u entitetima i donošenje optimalnih odluka radi njegove optimalne ekonomije (kao dela integralne ekonomije) pretpostavlja korišćenje odgovarajućih informacionih podsistema. To su: operativna evidencija, statistička evidencija i računovodstvena evidencija.
Reference
*** (2007) IFAC-ov Etički kodeks za profesionalne računovođe. Beograd: SRRS
*** (2008) Kodeks profesionalne etike udruženja vlasnika profesionalnih računovdstvenih agencija. Novi Sad
*** (2007) Zbirka propisa iz računovodstva. Računovodstvo i praksa, Beograd, br. 1/2007
Ilić, B., Stojanović, D., Simonović, Z. (2013) Uticaj eksternih troškova na kvalitet ponude i tražnje bakra na berzanskom tržištu. Ekonomika, vol. 59, br. 2, str. 117-128
Ljubisavljević, S., Jovanović, D. (2011) Empirical research on the internal audit position of companies in Serbia. Ekonomski anali, vol. 56, br. 191, str. 123-141
Ljutić, Ž.B. (2012) Uticaj napomena na kvalitet finansijskog izveštavanja. u: SRRS, 43. Simpozijum, Zlatibor, 2012, 220-241
Milojević, M. (2007) Bilans stanja prema MRS. Beograd: Institut za ekonomiku i finansije
Prokopović, B.B. (2007) Bankarsko računovodstvo. Beograd: Proinkom, 7. izdanje
Prokopović, B.Ž. (2015) MSFI na bazi poštene vrednosti i korporativno upravljanje u Srbiji. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, doktorska disertacija
Prokopović, B.Ž. (2015) Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja na bazi poštene vrednosti i korporativno upravljanje u Srbiji. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, doktorska disertacija
Prokopović, B.Ž., Nikolić, M.M., Prokopović, S.K. (2015) Pristup zaštiti ekosistema i održivi razvoj. u: Međunarodna naučna konferencija Životna sredina i adaptacija privrede na klimatske promene, Beograd, 2015, knjiga apstrakata
Prokopović, B.B., Prokopović, Ž.B. (2006) Repetitorijum o iskazivanju imovinske situacije preduzeća. Beograd: Proinkom
Prokopović, B.B., Arsić-Trajković, M.Lj., Pavlova, M. (2014) Međunarodni standardi i finansijsko izveštavanje korporacija u Srbiji. Ekonomika, vol. 60, br. 1, str. 21-27
Ranđelović, M. (2013) Strategijsko upravljanje održivim razvojem organizacije. Ekonomika, vol. 59, br. 2, str. 160-169
Stoilković, M. (2007) Aktuelna pitanja periodičnog finansijskog izveštavanja - ocena i mogući pravci razvoja. u: SRRS, 38. Simpozijum, Zlatibor, 2007, 125-137
Škobić, P. (2006) Računovodstvena regulativa u Srbiji - stanje i očekivanja. u: SRRS, 37. Simpozijum, Zlatibor, 2006, 275-303
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1603123P
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2016.

Povezani članci

Ekonomika (2008)
Nešto o finansijskim izveštajima
Prokopović Borivoje B., i dr.

Ekonomika (2008)
Bankarstvo u uslovima globalizovanog sveta
Radomirović Tomislav V., i dr.

Ekonomika preduzeća (2020)
Mere za sprečavanje prevara u malim i srednjim preduzećima u Republici Srbiji - prisustvo i efikasnost
Dimitrijević Dragomir, i dr.

prikaži sve [4]