Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 14  
Back povratak na rezultate
2020, br. 1, str. 7-23
Percepcija javnosti o uticaju klimatskih promena na širenje zaraznih bolesti i negativnim efektima epidemija
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

e-adresatadicv33@gmail.com
Sažetak
Cilj istraživanja bio je ispitati u kojoj meri građani uviđaju povezanost između klimatskih promena i zaraznih bolesti, odnosno da li iste prepoznaju kao faktor rizika koji doprinosi nastanku i distribuciji zaraznih bolesti, te u kojoj meri epidemije zaraznih bolesti vide kao ozbiljnu (bezbednosnu) pretnju. Pri tome, ispitana je i upoznatost ispitanika sa ključnim pojmovima. Istraživanje je sprovedeno na prigodnom uzorku od 140 ispitanika, upitnikom konstruisanim u tu svrhu. U obradi podataka korišćena je deskriptivna statistika. Analizom dobijenih rezultata utvrđeno je da je najveći procenat ispitanika upoznat sa značenjem pojma 'zarazne bolesti', zatim 'klimatske promene', kao i pojma 'bolesti od većeg epidemiološkog značaja'. Nadalje, utvrđen je visok nivo opažanja povezanosti između klimatskih promena i zaraznih bolesti, tj. prepoznavanja uticaja koji iste mogu imati na nastanak i širenje zaraznih bolesti. Prema dobijenim rezultatima utvrđeno je i da ispitanici epidemije zaraznih bolesti vide kao pretnju po političku stabilnost države, zdravstvenu, ekonomsku i korporativnu bezbednost, kao i da uviđaju značaj javnog obrazovanja za prevenciju i reagovanje u slučaju pojave epidemije, ali i nedostatak adekvatnih kapaciteta i resursa za reagovanje.
Reference
*** (2016) Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 15; http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_stanovnistva_od_zaraznih_bolesti.html
Bouma, J.M. (2003) Methodological problems and amendments to demonstrate effects of temperature on the epidemiology of malaria: A new perspective on the highland epidemics in Madagascar, 1972-1989. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 97(2): 133-139
Chen, P., Tsai, F.T., Lin, C.K., Yang, C., Chan, C., Young, C., Lee, C. (2010) Ambient influenza and avian influenza virus during dust storm days and background days. Environmental Health Perspectives, 118(9): 1211-1216
Cvetković, V.M. (2018) Percepcija javnosti o pripremljenosti za biosferske katastrofe izazvane epidemijama - implikacije na proces upravljanja rizicima. Bezbednost, Beograd, vol. 60, br. 3, str. 5-25
Dimitrijević, D. (2010) Trendovi ekološke bezbednosti u XXI veku. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Fakultet bezbednosti
Epstein, P.R. (2001) Climate change and emerging infectious diseases. Microbes and Infection, 3(9): 747-754
Hamnett, M.P., Anderson, C.L., Guard, C.P. (1999) The pacific ENSO applications center and the 1997-98 ENSO warm event in the us-affiliated Micronesian islands: Minimizing impacts through rainfall forecasts and hazard mitigation. Honolulu: Pacific ENSO Applications Center
Kouadio, I.K., Aljunid, S., Kamigaki, T., Hammad, K., Oshitani, H. (2012) Infectious diseases following natural disasters: Prevention and control measures. Expert Review of Anti-infective Therapy, 10(1): 95-104
Kuhn, K., Campbell-Lendrum, D., Haines, A., Cox, J. (2005) Using climate to predict infectious disease epidemics. Switzerland: World Health Organization
Lindsay, S.W., Martens, W.J.M. (1998) Malaria in the African highlands: Past, present and future. Bull World Health Organ, 76: 33-45
Momčilović, P. (2019) Zdravlje u doba klimatskih promena. Mašina, Beograd, Pristupljeno 20.05.2020. https://www.masina.rs/?p=10582
Pušić, L., Pajvančić-Cizelj, A. (2012) Kako građani Vojvodine sagledavaju ekološke probleme - prikaz empirijskog istraživanja. Sociologija, vol. 54, br. 1, str. 153-168
Shaman, J., Kohn, M.M. (2009) Absolute humidity modulates influenza survival, transmission, and seasonality. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(9): 3243-3248
Vranić, P. (2018) Razvoj modela za integrisano upravljanje izborom mera prilagođavanja na klimatske promene na lokalnom nivou. Niš: Univerzitet u Nišu-Fakultet zaštite na radu u Nišu, Doktorska disertacija
Wu, X., Lu, Y., Zhou, S., Chen, L., Xu, B. (2016) Impact of climate change on human infectious diseases: Empirical evidence and human adaptation. Environment International, 86: 14-23
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/fb_godisnjak0-28246
objavljen u SCIndeksu: 08.10.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Medicinski pregled (2016)
Glas zdravlja u pronalaženju leka za klimatske promene
Jevtić Marija

Vojno delo (2015)
Klimatske promene i nacionalna odbrana
Cvetković Vladimir M., i dr.

Vojno delo (2018)
Ekološke izbeglice - (ne)rešiv problem međunarodne zajednice
Šekarić Nevena, i dr.

prikaži sve [6]