Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 17  
Back povratak na rezultate
2023, vol. 36, br. 1, str. 150-161
Hermeneutika kao metodološki pristup istraživanju u pedagogiji
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija

e-adresanatasa.nikolic@f.bg.ac.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200163)

Ključne reči: hermeneutika; metodološki pristup; epistemologija; istraživanja u pedagogiji
Sažetak
Istraživanja u pedagogiji temelje se na određenim shvatanjima o prirodi istine i stvarnosti, što za posledicu ima da svako istraživanje ima svoju metodološku orijentaciju koja bitno utiče na način i postupak istraživanja. Proučavanje metodoloških pristupa istraživanju pruža NAM uvid u svet istraživanja u pedagogiji, a na osnovu čega se posredno stiče uvid o stanju u pedagoškoj teoriji i praksi. Jedan od metodoloških pristupa u pedagogiji, koji je donekle neopravdano zapostavljen, jeste hermeneutički pristup istraživanju. Cilj rada je da se ukaže na značaj, domete i mogućnosti primene pomenutog pristupa u istraživanju u pedagogiji. Polazeći od prirode pedagoških pojava, u radu se analiziraju osnovne postavke hermeneutike sa stanovišta njene primene u istraživanju pedagoških problema. Skreće se pažnja na značaj produbljenog razumevanja određenih pojava, događaja ili procesa i potrebu za njim, kao i na mogućnosti primene hermeneutičkog kruga ne samo u pedagoškim istraživanjima već i u pedagoškoj praksi. Značaj proučavanja ovog pristupa ogleda se i u činjenici da kvalitativna istraživanja, manje ili više eksplicitno, velikim delom se temelje na osnovama ovog pristupa.
Reference
*** (1997) Disciplining hermeneutics: Interpretation in Christian perspective. Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing
Abulad, R.E. (2007) What is hermeneutics?. Kritike, 1(2): 11-23
Allison, P., Pomeroy, E. (2000) How Shall We 'Know?': Epistemological Concerns in Research in Experiential Education. Journal of Experiential Education, 23 (2), 91-98
Bagheri, N.K. (2005) A Hermeneutical Model for Research on the Evaluation of Academic Achievement. New Thoughts on Education, 1(2): 5-12
Banđur, V. (2001) Osnovne epistemološko-metodološke orijentacije u pedagogiji. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 33, str. 467-473
Bojović, Ž.P., Purić, D.S. (2016) Uporedna analiza Klafkijevog i Hajmanobog modela didaktike. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 46-2, str. 239-254
Diltaj, V. (1980) Zasnivanje duhovnih nauka. Beograd: Prosveta
Diltaj, V. (1973) Nastanak hermeneutike. Polja, 171: 7-10
Dubovicki, S., Mlinarević, V., Velki, T. (2018) Istraživački pristupi i metodološki okviri u istraživanjima budućih učitelja. Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja, 16 (3), 595-610
Gadamer, H. (2000) Um u doba nauke. Beograd: Plato
Gadamer, H. (1999) Evropsko nasleđe. Beograd: Plato
Goffman, E. (1959) The presentation of self in everyday life. Garden City, NY: Doubleday Anchor Books
Gronden, J. (2010) Uvod u filozofsku hermeneutiku. Novi Sad: Akademska knjiga
Hajdeger, M. (2007) Ontologija (hermeneutika faktičnosti). Novi Sad: Akademska knjiga
Hogan, J.P. (1987) Hermeneutics and the logic of question and answer: Collingwood and Gadamer. Heythrop Journal, 28 (3), 263-284
Kinsella, E.A. (2006) Hermeneutics and critical hermeneutics: Exploring possibilities within the art of interpretation. Retrieved May 10, 2020., from: https://www.researchgate.net/publication/48667075_ Hermeneutics_and_Critical_Hermeneutics_Exploring_Possibilities_within_the_Art_of_Interpretation
Konig, E., Zedler, P. (2001) Teorije znanosti o odgoju. Zagreb: Educa
Kosovac, G. (2008) Problem tumačenja u ontološkoj hermeneutici. Arhe, vol. 5, br. 9, str. 41-59
Laverty, S.M. (2003) Hermeneutic phenomenology and phenomenology: A comparison of historical and methodological considerations. International journal of qualitative methods, 2(3): 21-35
Ljujić, B., Nikolić-Maksić, T., Maksimović, M. (2012) Epistemološke osnove istraživanja u obrazovanju odraslih. Obrazovanje odraslih, 12(1): 61-78
Marić, S. (2012) O hermeneutici. Beograd: Službeni glasnik
Muratović, E. (2020) O hermeneutici kao metodi istorije filozofije. Almanah, 85-86, 171-202
Nešković, S. (2010) Pedagogija u svjetlosti Diltajovog filozofskog gledišta. Pedagoška stvarnost, vol. 56, br. 5-6, str. 476-488
Palmer, R. (1999) The Relevance of Gadamer's Philosophical Hermeneutics to Thirty-Six Topicsor Fields of Human Activity. Retrieved May 25, 2020., from: http://www.mac.edu/faculty/richardpalmer/relevance.html (uma.es)
Potkonjak, N. (1977) Teorijsko-metodološki problemi pedagogije. Beograd: Prosveta
Radojčić, S. (2018) Istorijski kontekst ranoprotestantske hermeneutike. u: Bošković D. [ur.] Protestantizam, Kragujevac: FILUM, 13-23
Savićević, D.M. (1996) Metodologija istraživanja u vaspitanju i obrazovanju. Vranje: Univerzitet u Nišu - Učiteljski fakultet u Vranju
Ševkušić, S. (2011) Kvalitativna istraživanja u pedagogiji. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Wachterhauser, B.R. (1986) The history and language in understanding. u: Wachterhauser B. R. [ur.] Hermeneutics and modern philosophy, Albany, NY: State University of New York Press, 5-65
Whitehead, L. (2004) Enhancing the quality of hermeneutic research: Decision trail. Journal of Advanced Nursing, 45 (5), 512-518
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/inovacije2301150N
primljen: 07.12.2021.
prihvaćen: 18.02.2023.
objavljen u SCIndeksu: 21.04.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka