Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 44  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 2, str. 679-692
Shvatanje demokratije Božidara S. Markovića
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresaslavisa.kovacevic@gmail.com
Ključne reči: demokratija; sloboda; jednakost; prednosti demokratije; nedostaci demokratije
Sažetak
Prevazilaženje evidentne krize demokrtije moguće je učiniti i uvidom u tradiciju naše demokratske misli. Ovaj rad podseća, upućuje, aktuelizuje, vrednuje i preporučuje naučno-demokratsku misao Božidara S. Markovića, u realnom kontekstu mukotrpnih procesa uvođenja i konsolidacije demokratije u Srbiji. Shvatanje demokratije Božidara S. Markovića je teorijski okvir koji zadovoljava kriterijume naučne opštosti jer obuhvata karakteristička i suštinska obeležja demokratije i kriterijume metodološke kontekstualnosti za različita i specifična iskustva pojedinih zemalja i naroda. U radu se tematizuju okviri demokratije, njene karakteristike, dobre i loše strane demokratije u okolnostima naše, današnje političke prakse.
Reference
Bobio, N. (1990) Budućnost demokratije. Beograd: Filip Višnjić
Fivek, T. (1987) Topika i jurisprudencija. Beograd: Nolit
Henis, V. (1993) Politika i praktična filozofija. Beograd: Nolit
Kelzen, H.V. (1999) O suštini i vrednosti demokratije. Beograd: Centar za unapređivanje pravnih studija
Marković, B.S. (1993) O pravednom pravu. Novi Sad: Visio Mundi Academic Press
Matić, M.A. (1992) Liberalizam, populizam i demokratija - tri eseja iz političke teorije. Beograd: Institut za političke studije / IPS
Mladenović, I. (2013) Racionalni izbor i demokratija. Beograd: Albatros plus
Stanovčić, V. (2005) Demokratija i vladavina prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 53, br. 2, str. 29-58
Stevanović, B. (2012) Svi demokratski preduslovi. u: Obrazovanje i savremeni univerzitet 2, Tematski zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, tom 3, 492-506
Trkulja, J. (1993) Osvajanje demokratije. Beograd: Draganić
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-28302
primljen: 13.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 22.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
Programi predavanja iz Enciklopedije prava
Kandić Ljubica

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Načelo zakonitosti
Mitrović Dragan M.

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Contra legem judiciranje - Pandorina kutija pravne hermeneutike
Bovan Saša B.

prikaži sve [7]