Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2011, br. 133, str. 149-160
Mediji i interdisciplinarnost - Cage & Althusser
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Studijska grupa za žurnalistiku, Srbija
Sažetak
Rad pokušava da markira mesto u kome dolazi do transformacije pojma estetskog u zapadnoj intelektualnoj istoriji, odnosno mesto kada se pojam estetskog više ne primenjuje u kontekstu umetnosti i tradicionalne estetike, već u kontekstu analize mas-medijskog društva i kulture u najširem smislu reči. Analiziran je odnos između muzike Džona Kejdža i filozofije Luja Altisera, koji su uneli zaokret od ontoloških ka konstrukcionističkim karakterizacijama umetnosti, kulture i društva.
Reference
Althusser, L. (1971) Lenin and philosophy and other essays. New York: Monthly Review Press
Balibar, E., Macherey, P. (1996) On literature as an ideologiac form. u: Eagleton T., Milne D. [ur.] Marxist literary theory: A reader, Oxford - Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishing, str. 275-295
Burgin, V. (1986) The end of art theory: Criticism and postmodernity. New York: Humanities Press International
Cage, J. (1973) Lectures and writings by John Cage. Middletown: Silence, Wesleyan University Press
Đorđević, J. (2009) Postkultura. Beograd: Klio
Eagleton, T. (1994) Criticism & Ideology. London - New York: Longman
Eagleton, T. (2006) Marxism and literary criticism. London: Routledge
Gann, K. (2010) No such thing as silence John Cage's 4'33'. New Haven, CT, itd: Yale University Press
Macherey, P. (1992) A theory of literary production. London - New York: Routledge
Macherey, P. (1995) The object of literature. Cambridge: Cambridge University Press
Šuvaković, M. (2006) Diskurzivna analiza - prestupi i/ili pristupi 'diskurzivne analize' filozofiji, poetici, estetici, teoriji i studijama umetnosti i kulture. Beograd: Univerzitet umetnosti
Welsch, W. (1997) Undoing aesthetics. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/kultura1133149D
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka