Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 42, br. 1, str. 61-71
Novi pogled na psihoterapiju
nema

e-adresasvetomirbojanin@sbb.rs
Ključne reči: Frojdizam; nivoi ličnosti; estetsko; etičko; hermeneutika
Sažetak
Nedirektivno vođeni psihoterapijski procesi, bez obzira na teorijske osnove od kojih polaze, pokazuju određene boljitke kod pacijenata na koje su primenjeni, što se ne može objasniti tim teorijskim osnovama. Svi se oni svode na čistotu primarne ljudske prirode, koju nastoje da dosegnu oslobađanjem pojedinca njegovih zabluda i pogrešnih procena, i ako se ne zasnivaju na religijskom konceptu čoveka kao pojave. Pri tome, nikada ne postižu zajednički stav o tome šta se to dogodilo kada je došlo do poboljšanja kliničke slike. Autor ovoga rada se zalaže za to da se psihoterapeuti vrate fenomenima psihičkog života kao rezultati interakcije između bioloških osnova i zahteva ljudske društvenosti, kako bi jednim zajedničkim jezikom i pojmovnim sistemom pokušali da odgonetnu tajnu pshoterapijskog postupka i učinka. U tom kontekstu ukazuje na hermeneutiku kao naučni pristup nepoznatom na osnovu životnih fenomena kao indicije koje ukazuju na pravce dubljih istraživanja, posebno psihičkog života čoveka.
Reference
Adler, A. (1989) Poznavanje života. Novi Sad: Matica srpska
Bašelar, G. (1998) Voda i snovi. Novi Sad: Zoran Stojanović
Binswangher, L. (1970) Appredre par experiance, comprendre, interpreter en psychanalyse 1926. Paris: Gallimard, 154-72
Frojd, S. (1969) Strah i nagonski život. u: Nova predavanja, Novi Sad: Matica, knjiga 8, 173-207
Jaspers, K. (1973) Uvod u filozofiju. Beograd: Kultura
Jung, K.G. (1977) O psihologiji nesvesnog. Novi Sad: Matica srpska
Matić, V. (2000) Nesvesno u antrolologiji. u: Antrolologija boplesti i zdravlja, Beograd, 26-34
Niče, F. (1990) Genealogija morala - polemički spis. Beograd: Grafos
Niče, F. (1972) Volja za moć. Beograd, itd: Prosveta
Palama, G. (1977) O strastima i vrlinama i o plodovima umnog tihovanja. u: Žitije svetog Grigorija Palame, Manastir Ćelije, Beograd, str. 29-55
Pijaže, Ž. (1964) Mentalni razvoj deteta. u: Intelektualni razvoj deteta, Beograd: ZUNS, 19787-44
Rodžers, K. (1985) Kako postati ličnost. Beograd: Nolit
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 19.10.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka