Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 12, br. 2-3, str. 93-103
Oblici pesničke samosvesti u srpskoj poeziji za decu u pedesetim godinama XX veka
Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača, Novi Sad
Ključne reči: poezija za decu; književnost za decu; estetsko; pedagoško; antropologija detinjstva; naivna pesma
Sažetak
U složenom kulturnoistorijskom procesu na početku pedesetih godina dvadesetog veka srpska književnost se emancipuje od normativnog nasleđa socijalističkog realizma, a sa njom i srpska poezija za decu. Dolazi do pluralizacije pesničkog izraza, ali i do umnožavanja autoreferecijalnih iskaza pojedinih pesnika. Ti iskazi su u pedesetim godinama prošli dugu evoluciju od načelnog zalaganja za estetsku naspram pedagoške funkcije književnosti za decu, preko izražavanja nezadovoljstva položajem književnosti za decu u odnosu na književnost uopšte do razuđenih i rafiniranih interpretacija o mestu poezije za decu u kulturi i poeziji uopšte.
Reference
*** (1953) Sabor učitelja Narodne Republike Srbije 'Naša dečja književnost'. Prosvetni pregled, IX/4, 2
*** (1955) Zaključci savetovanja o društvenoj ulozi dečje književnosti održanog od 19. do 21. maja 1955. god. u Saraju kod Skoplja, Naša deca. V/6, str. 23-24
Alečković, M. (1954) Jedna lepa zamisao, nekoliko reči o književnom časopisu 'Zmaj'. Omladina, IX/14, 8
Alečković, M. (1955) Deset godina razvoja jugoslovenske literature za decu. Letopis Matice srpske, godina 131, knjiga 376, 4, 364
Carić, V. (1954) Afirmacija naše dečje literature. Omladina, List narodne omladine Jugoslavije, IX /34, 5
Danojlić, M. (1958) O dečjoj poeziji - medvedi i zečevi nisu krivi. Borba, XXIII/258, 12, 9
Danojlić, M. (1960) Polemika. u: Danojlić Milovan [ur.] Dečje u čoveku i detetu. Pravi lik dečje pesme, Književna tribina, II/20, 1 i 8
Diklić, A. (1955) Književnost u senci. NIN, V/231, 8
Gorki,, Beljajev,, Tauber (1945) Dajte deci literaturu. Beograd: Novo pokolenje, s ruskog Radovan V. Teodosić
Gorkij, M. (1968) O detskoj literature. Moskva: Detskaja literatura
Krsmanović, M. (1955) Društvena uloga dečje knjige. Naša stvarnost, Beograd, IX/1, 73-75
Krsmanović, M. (1955) O društvenoj ulozi dečje knjige. Naša deca, V/6, 1-9
Marković, S.Ž. (1958) Književnost za decu nastala između dva svetska rata na srpskohrvatskom jezičkom području. u: Književnost za decu i rad u dečjim bibliotekama, zbornik materijala sa seminara za rad u dečjim bibliotekama, Beograd: Savet društava za staranje o deci i omladini Jugoslavije, str. 60-113
Ognjanović, D., Prelić, R. (1982) Savez pionira Jugoslavije 1942-1982. Gornji Milanovac: Dečje novine
PSUS (1953) Prva godišnja skupština Udruženja učitelja NR Srbije, Beograd 20.i 21.januar 1953. godine. Beograd: Izdanje Zemaljskog odbora Udruženja učitelja NR Srbije
Radović, D. (1959) Dete i knjiga. Naša deca, Beograd, 7-8, str. 10-14, Procitano u okviru Savetovanja jugoslovenskih dečjih pisaca, Sremska Kamenica, u okviru Drugih Zmajevih dečjih igara, juna 1959
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka