Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 85, br. 12, str. 669-690
O jednoj skorašnjoj analizi naših naslednopravnih odnosa
Institut za uporedno pravo, Beograd
Sažetak
Analiza pravnog života zahteva da se izabere adekvatan pojmovni okvir, koji će odraziti pravi sadržaj pojava i instituta koji se analiziraju i omogućiti njihovo pravilno razumevanje. Bez sociološkopravnih okosnica analiza pravnog života je neobična i nedovršena. Ako se pravni pojmovi i instituti rđavo shvate, ne može se razumeti ni pravni život. U naslednom pravu kao glavni princip vlada načelo autonomije volje, pa je rđavo kada se šablonizovan zakonski režim nasleđivanja, budući supsidijaran, kontrastira sa razrađenim i mnogobrojnim rezonima pravnog života.
Reference
Antić, O.B. (2004) Nasledno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Bogišić, V. (1967) Metod i sistem kodifikacije imovinskog prava u Crnoj Gori. Beograd: Naučno delo
Breneselović, L. (2010) Da li uprava sme da odgađa prijem zahteva? - povodom primene člana 34. Zakona o putnim ispravama. Izbor sudske prakse, 18(10): 29-30
Breneselović, L. (2012) Crtice sociološkopravne analize našeg izbornog postupka. u: Nasleđivanje između običaja i zakona, Beograd: Etnografski institut SANU, 232-239
Cvejić-Jančić, O. (2008) Bračno pravo u Vojvodini između dva svetska rata. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 125, str. 33-52
Lange, H., Kuchinke, K. (2001) Erbrecht. Minhen: C. H. Bek, peto izdanje
Nikolić, O., Đurić, V., ur. (u pripremi) Izbori. Institut za uporedno pravo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
DOI: 10.5937/gakv1312669B
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2014.