Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 34, br. 4, str. 1357-1379
Politika etnologije - komparativno istraživanje odnosa prema folklornom nasleđu u Srbiji, BJR Makedoniji i Hrvatskoj
aInstitut za evropske studije, Beograd
bBalkan kult fondacija, Beograd

e-adresamdjurkov@gmail.com
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149026: Perspektive evropskog okvira Srbije

Sažetak
Članak predstavlja i analizira rezultate višemesečnog istraživanja različitih politika etnologije i folklora u tri bivše jugoslovenske republike: Srbiji, Makedoniji i Hrvatskoj. Za svaku zemlju se daje pregled od desetak osnovnih referenci koje ilustruju osnovne pravce razvoja, za čim slede analize razvoja u svakoj zemlji ponaosob. Na kraju autori izlažu zaključke koji slede iz urađene komparacije i objašnjavaju uzroke koji su doveli do različitog odnosa prema sopstvenom nasleđu.
Reference
Ceribašić, N. (1998) Folklorna glazbena praksa i kulturna politika - paradigma smotri folklora u Hrvatskoj. Zagreb: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Čolović, I. (2006) Sveto ili krivo gudalo. Danas, Feljton, 31. 12. 2005-10. 1. Takođe i u knjizi Balkan, teror kulture, 20 vek, 2008, Beograd
Đurković, M. (2009) Slika, zvuk i moć - ogledi iz pop-politike. Beograd: MST Gajić
Jelinčić, D.A., Žuvela, B.A. (2008) Uloga medija u predstavljanju, mijenjanju i kreiranju tradicije. u: Muraj Aleksandra, Vitez Zorica [ur.] Predstavljanje tradicijske kulture na sceni i u medijima, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, str. 51-63
Martinoska, A. (2005) Ethnic stereotypes in the Macedonian folklore and their reflection in the Macedonian contemporary literature. Budimpešta: Neohelicon, april, str. 71-79
Milošeska, E. (2007) Mask customs and identity in the region of Southeastern Europe. The case of Macedonia. Ethnologica Balkanica, Munchen, 11, str. 237-256
Murtezani, I. (2006) Mitski elementi vo albanskiot i makedonskiot junački epos i balada. Skopje: Institut za folklor 'Marko Cepenkov'
Naumović, S. (2005) Nacionalizacija nacionalne nauke? - Politike etnologije/antropologije u Srbiji i Hrvatskoj tokom prve polovine devedesetih godina dvadesetog veka. u: Kovač Senka [ur.] Problemi kulturnog identiteta stanovništva savremene Srbije, Beograd: Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, str. 17-60
Papan, J. (2006) Gusle siroče sukcesije. veb portal Nova srpska politička misao, http://starisajt.nspm.rs/kulturnapolitika/_papan_gusle.htm
Pavićević, A.B. (2006) Na udaru ideologija - brak, porodica i polni moral u Srbiji u drugoj polovini 20. veka. Beograd: Etnografski institut SANU, 57, Posebna izdanja
Prica, I., Jelavić, Ž., ur. (2009) Destinacije čežnje, lokacije samoće - uvidi u kulturu i razvojne mogućnosti hrvatskih otoka. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku
Rihtman-Auguštin, D., Muraj, A. (1998) Prvih pedeset godina etnološke misli u institutu. Narodna umjetnost, 35/2, str. 103-124
Ritig, B.N., Belaj, M., ur. (2009) Turist kao gost - prilozi kulinarskom turizmu. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku
Timotijević, M. (2005) Karneval u Guči Sabor trubača 1961-2004. Čačak: Legenda
Trpeski, D. (2006) Virtuelni modeli na živeališta ot makedonsko narodno graditelstvo. Skoplje: Institut za etnologija i antropologija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2011.

Povezani članci