Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 1 od 213  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 93, br. 1, str. 5-42
Angažovanje i postupanje prikrivenog islednika - etički izazovi pravnih rešenja
Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

e-adresam.ljubinkovic@yahoo.com
Sažetak
Iskušenje dokazivanju krivičnih dela 21. veka umnogome predstavlja konstantno napredovanje i usavršavanje metoda i načina delovanja izvršilaca, što je posebno karakteristično za najteže oblike kriminaliteta koji ugrožavaju bezbednost države, a i svih njenih građana. Stoga se javlja i potreba za specifičnim načinima delovanja države kako u prevenciji ovih krivičnih dela, tako i u njihovoj represiji. Njima je obuhvaćeno korišćenje posebnih dokaznih radnji predviđenih zakonom, a kao najkompleksnija od istih u srpskom zakonodavstvu prisutna je radnja angažovanja prikrivenog islednika. Ključna odlika postupanja prikrivenog islednika sadržana je u okviru čl. 185. St. 4. ZKP RS, a podrazumeva da je zabranjeno i kažnjivo da prikriveni islednik podstrekava na izvršenje krivičnog dela. Ipak, druga zakonodavstva, kakvo je zakonodavstvo SAD-a, poznaju i institut agenta provokatora. Pitanje koje se nameće odnosi se na etičnost, ali i efikasnost različitih zakonskih rešenja, a cilj istraživanja jeste svojevrsno naučno objašnjenje odnosa jednog i drugog zakonskog rešenja prema etičnosti uopšte, ali i prema brojnim pravnim institutima koji mogu doći u opasnost pri provokaciji na izvršenje krivičnog dela. Pri sprovođenju ovog istraživanja je, pored analitičko-sintetičkih i induktivno-deduktivnih metoda, važno mesto zauzimao i statistički metod jer je za sprovođenje istraživanja korišćen kratak anketni upitnik primenjen na ispitanom telu od 82 nasumična ispitanika.
Reference
*** (2011-2019) Criminal Procedure Code of the Republic of Serbia. Official Gazette of the RS, no. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014. and 35/2019
*** (2005-2019) Criminal Code of the Republic of Serbia. Official Gazette of the RS, no. 85/2005, 88/2005. -amd. 107/2005. -amd. 72/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016. and 35/2019
*** (2003-2015) Law on the Ratification of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocol No. 11, Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Protocol No. 4 to t. Official Gazette of Serbian and Montenegro: International Treaties + Official Gazette of the RS: International Treaties, no. 9/2003, 5/2005. and 7/2005. -amd. no. 12/2010. and 10/2015
*** Poststructuralism: A Very Short Introduction. Belgrade: Službeni glasnik
Bacigal, R.J. (2009) Criminal Law and Procedure: An Overview. Delmar: Cengage Learning
Batler, C. (2012) Postmodernism: A Very Short Introduction. Belgrade: Službeni glasnik
Bejatović, S. (2019) Krivično procesno pravo. Belgrade: Službeni glasnik
Bošković, A., Kesić, T. (2015) Krivično procesno pravo. Belgrade: Academy of Criminalistic and Police Studies
Bošković, G. (2017) Organizovani kriminal. Belgrade: Academy of Criminalistic and Police Studies
Bronitt, S. (2004) The Law in Undercover Policing: A Comparative Study of Entrapment and Covert Interviewing in Australia, Canada and Europe. Common Law World Review, 33(1): 35-80
Delibašić, V. (2016) Prikriveni islednik. NBP. Nauka, bezbednost, policija, vol. 21, br. 1, str. 81-98
Ilić, G., Matić-Bošković, M. (2015) Posebne mere tajnog prikupljanja podataka u krivičnom postupku - pogled iz pravosuđa. Beograd: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Ilić, G. (2005) Dokazna vrednost provociranih krivičnih dela u sudskoj praksi. Newsletter of the District Court in Belgrade, 68 (5). Available at: http://www.propisionline.com/Practice/Decision/30856
Jon, E. (2009) Breaking the law to enforce it: Undercover police participation in crime. Stanford Law Rewiev, 62 (1), 155-199
Lyotard, J.F. (1988) Postmodern condition. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo
Marinković, D. (2004) Prikrivene operacije navođenja na krivično delo. Nauka, bezbednost, policija, vol. 9, br. 2-3, str. 157-172
Marx, G. (1974) Thoughts on a Neglected Category of Social Movement Participant: The Agent Provocateur and the Informant. American Journal of Sociology, 80(2): 402-442
Radisavljević, M. (2011) Posebne dokazne radnje u novom Zakoniku o krivičnom postupku. u: Nova rešenja u krivičnom procesnom zakonodavstvu - teoretski i praktični aspekti, Beograd: Srpsko udruženje za krivično-pravnu teoriju i praksu
Stariene, L. (2009) The Limits of the Use of Undercover Agents and the Right to a Fair Trial under Article 6(1) of the European Convention on Human Rights. Jurisprudence, 117 (3), 263-284
Škulić, M. (2018) Organizovani kriminalitet. Belgrade: Službeni glasnik
Škulić, M. (2005) Osnovni kriminalistički i neki krivičnopravni/krivičnoprocesni aspekti angažovanja prikrivenog islednika. u: Kaznena reakcija u Srbiji, Belgrade: University of Belgrade-Faculty of Law, Vol. IV, 38-69
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gakv93-28652
primljen: 01.10.2020.
revidiran: 09.11.2020.
prihvaćen: 18.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 05.06.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci