Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 11, br. 2-3, str. 36-49
Etiologija povređivanja i način pružanja prve pomoći kod povrede ručnog zgloba
aUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Srbija
bKlinički centar Vojvodine, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Novi Sad, Srbija

e-adresatojgns@yahoo.com
Ključne reči: povreda ručnog zgloba; prva pomoć; etiološki činioci; ručni zglob; imobilizacija
Sažetak
Uvod: Ručni zglob ili zglob ručja, (art. Radiocarpale) svrstava se u pokretne složene zglobove ruke (art. Composita). Najčešće povrede ovog zgloba su: nagnječenja (contusio), uganuća (distorsio), iščašenja (luxatio) prelomi (fractura) i kombinovane povrede. Za imobilizaciju ovog zgloba koriste se standardna sredstva (Kramerove šine i lake udlage) i improvizovana sredstva. Cilj rada: je prikaz i analiza etiologije povređivanja i načina pružanja prve pomoći kod povreda ručnog zgloba u Kliničkom centru Vojvodine u periodu od 01.06.2008 do 01.11.2008. Materijal i metode: Prospektivna studija je obuhvatila 150 pacijenata, koji su bili pregledani u ambulanti Urgentne hirurgije Kliničkog centra Vojvodine. Za prikupljanje podataka o etiologiji povrede korišćen je upitnik poluzatvorenog tipa. Jačina bola kod pacijenata, procenjena je analogno - vizualnom skalom bola. Rezultati: Način povređivanja kod 108 (72%) pacijenata je predstavljalo slučajno povređivanje bez učestva drugih lica, a 42 (28%) pacijenta je pretrpelo povređivanje od strane druge osobe. Imobilizaciju je posedovalo 63 (42%) pacijenta. Bez imobilizacije došlo je 87 (58%) pacijenata. Bez bola bilo je 39 (26%) pacijenata. Ocenom 3 bol je ocenilo 12 (8%) pacijenata, ocenom 5; 21 (14%) pacijenat i ocenom 10; 48(32%) pacijenata. Otok je postojao kod 29 (86%) pacijenata, a izostao kod 21 (14%) pacijenata. Zaključak: Krajnji uspeh u lečenju povreda ručnog zgloba u velikoj meri zavisi od adekvatno pružene prve pomoći. Samo zajednička saradnja pacijenta, lekara opšte prakse, specijaliste urgentne medicine, hirurga i fizijatra daje mogućnosti za uspeh u lečenju i povratak nivou aktivnosti pre povrede.
Reference
Grujić, N. (2007) Fiziologija sporta. Novi Sad: Ortomediks
Ilić, A. (2004) Anatomija gornjeg ekstremiteta. Beograd: Savremena administracija
Jovanović, S., ur. (2007) Human anatomy atlas. Beograd: Medicinska knjiga, In Serbian
Klobucar, H., Delinar, D., Korzinek, M., Korzinek, K. (2001) CMC external fixator. Acta Chir Orthop Traumatol Cech, 68(1); 55‐58
Krajčinović, J. (1985) Traumatologija koštano zglobnog sistema. Novi Sad: Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Meyer, C., Cammarata, E., Haumont, T., Deviterne, D., Gauchard, G.C., Leheup, B., Lascombes, P., Perrin, Ph.P. (2006) Why do idiopathic scoliosis patients participate more in gymnastics?. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 16(4): 231-236
Mijač, M., ur. (2000) Human anatomy: Osteology. Beograd: Savremena administracija, In Serbian
Obradović, D., Stojšić, L.J. (2006) Osteologija čoveka. Novi Sad: Ortomediks
Osti, M., Zinnecker, R., Benedetto, K.P. (2006) Scaphoid and Capitate Fracture with Concurrent Scapholunate Dissociation. Journal of Hand Surgery, 31(1): 76-78
Petković, S., ur. (1982) Surgery. Beograd - Zagreb: Medicinska knjiga, In Serbian
Pjević, M. (2006) Akutni i hronični bol - značaj problema. Eskulap, naučno - stručni časopis Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, 1(4): 77-80
Radošević, M., Soldatović, S., Lepir, D. (2005) Prva pomoć. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Soldatović, S. (2005) Trougla marama. Novi Sad: Crveni krst grada Novog Sada
 

O članku

jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka