Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 17  
Back povratak na rezultate
2011, br. 187-188, str. 5-13
Vodni bilans na području hidromorfnih zemljišta srednjeg Podunavlja Vojvodine
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad

e-adresapekecs@uns.ac.rs
Projekat:
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Sažetak
U radu su prikazani rezultati ispitivanja vodnog bilansa područja hidromorfnih zemljišta, koja su formirana u zaštićenom delu aluvijalne ravni srednjeg toka Dunava kroz Vojvodinu. Vodni bilans je odreĐen na osnovu empirijske jednačine prema metodu Thornthwite-a za umerene semiaridne do semihumidne uslove kakvi vladaju na području Vojvodine. Proračun vodnog bilansa za ispitivano područje je utvrĐen za višegodišnji period 1964-2007., te za jednogodišnje periode: 2006. i 2007. godinu.
Reference
*** (1940) Influences of vegetation and watershed treatments on run-off, silting and stream flow. S: Dept. Agr., Misc. Pub, 397. 80 pp
Antić, M., Jović, N., Avdalović, V. (1982) Pedologija. Beograd: Naučna knjiga
Bošnjak, Đ. (1992) Praktikum iz navodnjavanja poljoprivrednih kultura. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Naučno obrazovni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Luc, H.J., Čendler, R.F. (1962) Šumska zemljišta. Beograd: Naučna knjiga
Rajić, M., Rajić, M. (2004) Vodni bilans zemljišta Vojvodine. u: Savetovanje: Poljoprivreda između suša i poplava, Novi Sad
Rajić, M., Rajić, M., Stojiljković, D. (2005) Procena evapotranspiracije u zavisnosti od dubine nivoa podzemne vode. u: Tematski zbornik radova Poljoprivreda između suša i poplava, 14-21
Scumacher, W. (1864) Die Physik des Bodens inihren theoretischenund practischen Beziehungen zur Landwirtschaft. Berlin: Wiegandt and Hempel
Staefelt, M.G. (1937) Die Bedeutung der Vegetation im Wasswehaushalt der Bodens (Markens valtenavdunstning och des beroende av markbetackingen. Svenska skogvardsforeningens tidskrift, 35, 161-195
Stojiljković, D., Nešković-Zdravić, V. (2004) Vremenska i prostorna raspodela padavina u Vojvodini. u: Savetovanje: Poljoprivreda između suša i poplava, Novi Sad, str. 8-12
Stojšić, M. (1990) Suše i poplave od unutrašnjih voda u Vojvodini - hidrološka rasprava. Vode Vojvodine, Novi Sad, (19): 85-102
Vučić, N. (1987) Vodni, vazdušni i toplotni režim zemljišta. u: Radovi VANU, Odeljenje prirodnih nauka, Novi Sad, Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti
Wollny, E. (1893) Untersuchungen über den Einfluss, der Struktur des Bodens auf desen Feuchtigkeitsverthaltnisse. Agrikultur-Physik, 16, str. 381-407
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.03.2012.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2009)
Uticaj predsetvene pripreme zemljišta na agrofizičke osobine i prinos korena mrkve
Ponjičan Ondrej, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2010)
Uticaj fizičkih osobina zaslanjenih zemljišta Vojvodine na produkciju biomase
Vasin Jovica J., i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2004)
Uticaj navodnjavanja na strukturno stanje černozema
Belić Milivoje, i dr.

prikaži sve [28]