Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 22  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 1, br. 2, str. 229-240
Srpski jezik i ćirilica u svakodnevnom životu i medijima
Academy of Technical and Educational Applied Studies, Niš

e-adresamarijaboranijasevic@yahoo.com
Sažetak
Predmet istraživanja u ovom radu je upotreba srpskog jezika i ćirilice u svakodnevnom životu i medijima. Savremeni način života i moderni tokovi uveliko utiču na srpski jezik i upotrebu ćiriličkog pisma usled sveprisutnosti engleskog jezika u svim sferama naših života, čiji uticaj je doveo do fenomena pod nazivom jezička angloglobalizacija. Čini se da se srpski jezik, pod snažnim uticajem engleskog jezika, postepeno menja. Ova promena se ne dešava samo u sferi svakodnevnog života, već i u svim sferama profesionalnog života. Pored snažnog uticaja engleskog jezika koji se ogleda u nazivima firmi, prodavnica, kafića i slično, još jedan problem privlači pažnju, a to je veoma ograničena upotreba ćirilice kako u svakodnevnom životu, tako i u medijima. Predmet analize u radu predstavljaju imena kafića i prisustvo ćiriličkog pisma, kao i upotreba ćirilice u medijima - dnevnim novinama i TV kanalima. Rezultati pokazuju da je ćirilica u prilično ograničenoj upotrebi, dok je latinici dat primat kako u svakodnevnom životu, tako i u medijima.
Reference
Boranijašević, M. (2018) Uljezi u srpskom jeziku - noviji anglicizmi i 'kvazi-anglicizmi' u tekstovima novinskih članaka nedeljnih i mesečnih magazina. Komunikacije, mediji, kultura, vol. 10, br. 10, str. 145-160
Boranijašević, M. (2018) Očuvanje srpskog jezika i njegovih obeležja. u: Miletić M; Radonić M. [ur.] Kultura i društveni razvoj' (IV), zbornik radova sa četvrte naučne konferencije 'Istraživanje, predstavljanje, zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa Srbije i srpskog naroda', Beograd: Megatrend univerzitet, 125-135
Boranijašević, M. (2017) Neopravdana upotreba anglicizama u novinarskom diskursu - primer dnevne štampe. Komunikacije, mediji, kultura, vol. 9, br. 9, str. 61-78
Bugarski, R. (1972) Jezik i lingvistika. Beograd: Nolit
Bugarski, R. (1983) Lingvistika o čoveku. Beograd: Prosveta
Bugarski, R. (1996) Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Čigoja
Janićijević, J. (2000) Komunikacija i kultura. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Petrović, T. (2014) Umeće govorenja. Novi Sad: Prometej
Prćić, T. (2005) Engleski u srpskom. Novi Sad: Zmaj
Rot, N. (2004) Znakovi i značenja. Beograd: Plato
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/drushor2102229B
primljen: 30.08.2021.
prihvaćen: 25.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2022.