Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 22  
Back povratak na rezultate
2019, br. 47, str. 491-513
Prilozi o ekonomskim aspektima svakodnevice Srba u severnoj Kosovskoj Mitrovici
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresaalek.pavlovic@orion.rs
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak
U radu predstavljam rezultate istraživanja svakodnevice Srba u Kosovskoj Mitrovici u uslovima izmenjenog društveno-političkog konteksta posle rata na Kosovu i Metohiji 1999. godine i etničke podele ovog grada na dva dela - srpski i albanski. Glavnu pažnju posvećujem onim aspektima svakodnevice koji spadaju u red fundamentalnih, nezaobilaznih oblasti svakidašnje realnosti, a to je rad, odnosno ekonomija. Rezultati prezentovani u radu dobijeni su na osnovu terenskog istraživanja sprovedenog u više navrata od 2011. do 2015. godine, u ukupnom trajanju od preko osam meseci.
Reference
Boal, F.W. (2005) Urban ethnic segregation and the scenarios spectrum. u: Varady, David P. [ur.] Desegregating the city: Ghettos, enclaves and inequality, Albany: State University of New York, pp. 62-78
Derens, Ž. (2009) Kosovska zamka - Kosovo, godina nulta. Beograd: HISPERIAedu
Hofbauer, H. (2009) Eksperiment Kosovo - povratak kolonijalizma. Beograd: IP 'Albatros plus
Janjić, D. (2007) Ogledi o Kosovu. Beograd: Draslar partner
Jevtić, Đ. (2005) Etničkim nasiljem do statusa. Priština: Narodna i Univerzitetska biblioteka 'Ivo Andrić
Komazec, R. (2013) Međunarodna zajednica ne želi podelu Kosova. Jedinstvo, 25. novembar, 3
Lefebvre, H., Levich, C. (1987) The Everyday and Everydayness. Yale French Studies: Everyday Life, (73): 7-11, Yale University Press
Ljepojević, S. (2006) Kosovo i Metohija - realnost, ekonomija i zablude. Beograd: Tanjug
Ljepojević, S. (2008) Skrivena realnost Kosova - ruševine svetske politike. Beograd: Topola film
Marković, R. (2015) Kombinat Trepča - inostrane packe i status quo. Vreme, 22. januar, 10-12
Moran, D. (2011) Čitanje svakodnevice. Beograd: Biblioteka XX vek
Nedeljković, S. (2011) Ekonomska isplativost etniciteta - ekonomsko ponašanje kao izraz etničkog identiteta među srpskim iseljenicima u SAD. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 6, br. 4, str. 905-930
Nićiforović, M. (2014) Braniće firme po svaku cenu! - Srbi na severu Kosova odlučni da Prištini ne dozvole otimačinu i rasprodaju svoje imovine. Večernje novosti, 24. jul, 6
Radomirović, B. (2010) Grad zebnje i predizobrnih obećanja. Politika, 21. maj, 5
Radomirović, B. (2013) U Trepči je zaposleno 1.300 radnika. Politika, 17. mart, 12
Rogers, M.F. (1984) Everyday life as text. Sociological Theory, 2: 165-186
Vasić, M. (2006) Ekonomska (ne)održivost Kosova i Metohije. u: Erić, Slobodan [ur.] Kosovo i Metohija - argumenti za ostanak u Srbiji, Beograd: Geopolitika, 145-165
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina1947491P
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2020.
Creative Commons License 4.0