Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 39  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 3, str. 1283-1296
Sudski postupak u Dušanovom zakoniku - dokazna sredstva i položaj okrivljenog
Osnovno javno tužilaštvo Kikinda, Kikinda

e-adresazeljko.mirkov@yahoo.com
Sažetak
Rad se bavi odredbama o sudskom postupku srednjovekovne Srbije sadržanim u Dušanovim zakoniku. Cilj rada je da pruži prikaz i analizu iracionalnih i racionalnih dokaznih sredstava tog perioda, kao i da ukaže na položaj okrivljenog, imajući u vidu ovaj sistem dokaznih sredstava. Rad se sastoji iz pet delova. Prvi deo rada se bavi stanjem sudskog postupka pre donošenja Dušanovog zakonika. Drugi deo rada se odnosi na opšte napomene o uređenju sudskog postupka prema odredbama Dušanovog zakonika. Treći deo rada je posvećen iracionalnim dokaznim sredstvima, a četvrti deo racionalnim dokaznim sredstvima. U petom delu rada se nalaze zaključna razmatranja.
Reference
*** (1928) Zakonodavstvo Stefana Dušana, cara Srba i Grka. Beograd, 92
*** (1993) Zakonik Cara Dušana. Beograd, (prevod Nikola Radojčić)
Brkić, S. (2004) Priznanje okrivljenog u srpskom pravu do 1865. godine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 38, br. 2, str. 467-488
Deretić, N. (2013) Pojavni oblici korupcije u srednjovekovnoj Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 4, str. 203-215
Đorđević, A. (2012) Svedoci u srednjovekovnom slovenskom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 62, str. 417-425
Đorđević, A. (2003) Staro srpsko pravo u sudskom postupku Dušanovog zakonika. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 43, str. 319-337
Grupa autora (1991) The Oxford dictionary of Byzantum. New York, 548
Jakšić, D., Davidović, D. (2013) Razvoj kaznenog sistema u krivičnom pravu Srbije. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 12, br. 4, str. 525-538
Jovanović, A. (1898) Dokazna sredstva u našem starom kaznenom pravu. Beograd, 2
Krkljuš, L. (2002) Pravna istorija srpskog naroda. Novi Sad, 19, 34
Marković, B. (1908) O dokazima u krivičnom postupku. Beograd, 59
Marković, B. (1930) Udžbenik sudskog krivičnog postupka Kraljevine Jugoslavije. Beograd, 33
Novaković, S. (1870) Zakonik Stefana Dušana, cara srpskog. Beograd, 100
Pucić, M. (1858) Spomenici Srbski I. 100, nav. prema: B. Marković (1908), 75
Solovjev, A. (2001) Postanak i značaj Dušanovog zakonika. Beograd, 29
Stojanović, S. (2018) Iracionalna dokazna sredstva kao deo pravne tradicije Slovena. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 78, str. 383-404
Šarkić, S. (1995) Srednjovekovno srpsko pravo. Novi Sad, 122
Šarkić, S., Popović, D., Nikolić, D. (1997) Istorija srpskog pravosuđa. Beograd, 12-14
Šarkić, S. (2009) Istorija države i prava Srbije - istorija države i prava II. Novi Sad, 30
Šarkić, S. (2010) Pravni položaj vlastele u srednjovekovnoj Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 1, str. 7-27
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-18555
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Mere protiv korupcije u srpskom srednjovekovnom pravu
Kršljanin Nina

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
Da li su Sasi imali privilegije u mešovitim sporovima u srednjovekovnoj Srbiji?
Katančević Andreja

Gl Adv komore Vojvodine (2005)
Dva veka građanskog prava u obnovljenoj Srbiji 1804-2004
Nikolić Dušan Ž.

prikaži sve [35]